Aanvraag korting

Spectrum Brabant hanteert voor de meeste diensten tarieven naar draagkracht. Om voor een korting in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: • het totale gezinsinkomen bedraagt niet meer dan €2000,00 netto per maand • het totale vermogen bedraagt niet meer dan €5.000,00 • Het aanvraagformulier wordt volledig ingevuld en aangeleverd inclusief benodigde bijlagen. Vul hieronder uw gegevens in zodat wij u het aanvraagformulier kunnen toesturen. Let op: Wij hanteren per dienst een maximum aantal kortingsplaatsen. Het kan hierdoor voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat. Vanzelfsprekend informeren wij u hier in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk over. Over toegekende of afgewezen aanvragen kan uitsluitend via mail gecorrespondeerd worden. Korting voor huiswerkbegeleiding? De korting verloopt na 5 maanden indien er een wachtlijst is ontstaan.

Na ontvangst van het aanvraagformulier, vult u het gehele formulier in en retourneert dit aan Spectrum Brabant samen met kopieën van o.a. de volgende bescheiden (indien van toepassing): • een kopie van uw laatste salarisstrook • uitkeringsspecificatie • overzicht inkomstenbelasting • scheidingsconvenant • winst-en-verliesrekening Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen. Na beoordeling volgt in de meeste gevallen een persoonlijk gesprek / huisbezoek waarin u de aanvraag nog kunt toelichten. U kunt het formulier inscannen en e-mailen (draagkracht@spectrumbrabant.nl) of per post retourneren (Spectrum Brabant, Mercuriuslaan 83A, 5632 EH Eindhoven).

U ontvangt na verzenden direct een bevestingsmail in uw inbox. Indien u deze niet ontvangt, is uw inschrijving niet verwerkt. Neem in dat geval contact met ons op.