Archief lezingen 2011

Home / Lezingen verleden / Archief lezingen 2011
Archief lezingen 2011

Bekijk hier het archief van lezingen die door Spectrum Brabant georganiseerd zijn:

Datum

Spreker

Onderwerp

Donderdag15 december 2011 Martje Romonesco Traumaverwerking bij kinderen en jeugdigen
Donderdag1 december 2011 Judith Dapperen Van babyblues tot postnatale depressie
16 juni 2011 Peter Vermeulen Autisme en contextblindheid:
“De gevolgen voor het communiceren
met elkaar”
7 april 2011 Lenneke Bazen Studievaardigheden voor leerlingen met Autisme
6 april 2011 Loes van de Louw Gesprekstechnieken bij pubers met autisme
5 april 2011 Martje Romonesco Executieve functies bij kinderen en jongeren met autisme
4 november 2010 Saskia Bruyn / Monique Schaminée Onderpresteren; wat als je denkt dat je kind meer kan.
17 juni 2010 Peter Vermeulen Omgaan met autisme; het belang van psycho-educatie
8 april 2010 Lex Jansen Autisme en studeren
7 april 2010 Renate van Dorst Autisme en contextblindheid
6 april 2010 Inge Hoeks PGB-voorlichting
5 oktober 2009 Hilde De Clerq Autisme en puberteit; loslaten of vasthouden

Top of Page


Donderdag 1 december 2011:

Lezing “Van babyblues tot postnatale depressie” 

Judith Dapperen, psycholoog bij Spectrum Brabant, verzorgt een lezing over emotionele problemen voor of na de bevalling. Eén op de tien vrouwen krijgt te maken met een milde tot ernstige vorm van een postnatale depressie. Wat houdt een dergelijke depressie in, wanneer is er sprake van een prenatale of postnatale depressie, wie lopen risico maar vooral; hoe kun je het voorkomen en wat kun je eraan doen? Er wordt tevens stil gestaan bij de veel voorkomende kraamtranen of babyblues; wat als de roze wolk niet komt?

 

Locatie Hoofdlocatie Spectrum BrabantBaltesakker 175625 TC Eindhoven
Doelgroep (Toekomstige) ouders, professionals en andere geïnteresseerden
Datum Donderdag 1 december 2011
Tijd 20:00-21:00 uur
Entree €5,00 per deelnemer

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze lezing.

Top of Page


Donderdag 15 december 2011:

Lezing “Traumaverwerking bij kinderen en jeugdigen” 

Weinig is voor volwassenen zo aangrijpend als de confrontatie met kinderen die getroffen zijn door een ramp, een ongeluk, geweld, of plotseling verlies. Ouders en leerkrachten vragen zich vaak af wat er met deze kinderen gebeurt en wat ze kunnen doen om hen te helpen.

In de lezing ‘Traumaverwerking bij kinderen’ wordt ingegaan op de gevolgen voor kinderen die een trauma (klein of groot) hebben meegemaakt. Er wordt stilgestaan bij voorkomende stressreacties, de invloed op de latere ontwikkeling en preventieve interventies na acute traumatisering.

Daarnaast wordt besproken hoe EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een vorm van traumabehandeling, kan bijdragen aan de verwerking en het vervolgen van een gezonde ontwikkeling bij kinderen.

De lezing is bedoeld voor ouders, opvoeders en leerkrachten en wordt verzorgd door mw. drs. Martje Romonesco, GZ-psycholoog.

 

Locatie Hoofdlocatie Spectrum BrabantBaltesakker 175625 TC Eindhoven
Doelgroep Ouders, professionals en andere geïnteresseerden
Datum Donderdag 15 december 2011
Tijd 20:00-21:00 uur
Entree €5,00 per deelnemer

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze lezing.

 

Top of Page


Maandag 16 januari 2012:


Lezing: Pubers met autisme

Wij zijn erg verheugd dat Thomas fondelli voor ons zijn kennis komt delen aangaande pubers met autisme. Thomas Fondelli is vlaams psycholoog en psychotherapeut en auteur van het boek “Syndroom van Asperger. Een antwoord op 101 vragen”. Hij is als educatief medewerker verbonden aan Kennis- en ondersteuningscentrum Autisme Centraal.

In de puberteit doen zich heel wat veranderingen voor op lichamelijk, psychologisch en sociaal vlak. Veranderingen vragen aanpassingen, brengen uitdagingen met zich mee en vereisen daarom de nodige veerkracht.
Net zoals voor iedereen, kan de puberteit ook voor mensen met autisme een woelige periode zijn.

In deze avondlezing gaat Thomas Fondelli ondermeer in op de volgende onderwerpen:

 •  De effecten van autisme op de puberteit en de puberteitsbeleving.
 • Aspecten als ‘zelfbeeld’, ‘vriendschap’, ‘seksualiteit’ en ‘zelfredzaamheid’.
 • Naast een theoretische verkenning zullen ook heel wat handvatten aangereikt worden voor ouders en begeleiders om deze soms turbulente periode net iets makkelijker door te komen.

 

Locatie Kempen Campus VeldhovenAula, gebouw Centraal(3e gebouw vanaf rotonde)Knegselseweg 30, Veldhoven
Doelgroep Ouders, professionals en andere geïnteresseerden
Datum Maandag 16 januari 2012
Tijd 19.30-21.30 uur
Entree €17,50 (incl. 1 consumptiebon)
Parkeren Parkeerterrein Kempen Campus,tevens mogelijk om in de woonwijk aan de overkant van de weg te parkeren.

 

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze lezing.

 

 

Donderdag 16 juni 2011:
Autisme en contextblindheid:
“De gevolgen voor het communiceren met elkaar”

door Peter Vermeulen


Waarom zeggen mensen niet gewoon wat ze bedoelen?

En hoe weet je dan wat ze bedoelen?

Met veel enthousiasme laten wij u weten, dat Peter Vermeulen ook dit jaar een lezing voor ons verzorgt. Dit maal zal hij ons “les” komen geven in het communiceren met hen die van nature minder contextgevoelig zijn.

Peter Vermeulen is een bekend Vlaamse pedagoog, verbonden aan kennis- en ondersteuningscentrum Autisme Centraal. Peter Vermeulen is educatief medewerker van Autisme Centraal in binnen- en buitenland, hoofdredacteur van het tijdschrift “Autisme Centraal” en auteur van heel wat publicaties omtrent autisme (“autisme als contextblindheid” ,”Dit is de titel”, “Brein bedriegt”,…).

In zijn boek “Autisme als contextblindheid” vindt Vermeulen een verklaringsmodel dat passend is om heel wat kwesties te bespreken die rond het autisme opdoemen. Deze theorie leent zich dan ook bij uitstek om het communicatieprobleem te ontrafelen.
Vermeulen zal ons kort meenemen in de theorie, maar het grootste deel van de avond de koppeling leggen naar de praktijk aan de hand van voorbeelden en praktische tips.

Aan bod komen o.a. de volgende vragen:

 • Wat is contextblindheid, en dan in het bijzonder in relatie tot communicatie?
 • Hoe communiceren we met hen die van nature minder contextgevoelig zijn?
 • Hoe kun je als ouders, begeleider, behandelaar, docent, etc,  steeds je communicatie aanpassen, zodat deze helder verloopt?
 • Aan welke spelregels dienen we ons te houden?
 • En hoe doen we dat nu in de praktijk?

 

Locatie Kempen Campus VeldhovenAula, gebouw Centraal(3e gebouw vanaf rotonde)Knegselseweg 30, Veldhoven
Doelgroep Ouders, professionals en andere geïnteresseerden
Datum Donderdag 16 juni 2011
Tijd 19.30-21.30 uur
Entree €15,-  (koffie/thee niet inbegrepen)
Parkeren Parkeerterrein Kempen Campus,tevens mogelijk om in de woonwijk aan de overkant van de weg te parkeren.

 

Donderdag 7 april 2011:

Presentatie “Studievaardigheden voor leerlingen met Autisme” 

Op donderdagavond geeft Lenneke Bazen, auteur van het boek Ik Leer Beter Leren,  een toelichting op de meest voorkomende struikelblokken van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs. Zij zal ingaan op een aantal belangrijke studievaardigheden en tevens stil staan bij mogelijkheden om het inplannen en organiseren van het huiswerk te vergemakkelijken.

Organisatie: Spectrum Brabant
Voor wie:  Ouders
Datum: Donderdag 7 april 2010
Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: Baltesakker 17, 5625 TC Eindhoven
Kosten: gratis toegang

Top of Page


Woensdag 6 april 2011:

Presentatie “Gesprekstechnieken bij pubers met autisme” 

Na de onthulling van het kunstwerk door Paul Haarhuis, verzorgt Loes van de Louw, pedagoog bij Spectrum Brabant, een lezing over gesprekstechnieken bij jongeren met autisme, waarbij ingezoomd wordt op de socra(u)tische gesprekstechnieken. Met name interessant voor ouders van (aankomende) pubers met een vorm van autisme.

Organisatie: Spectrum Brabant
Voor wie:  Ouders
Datum: Woensdag 6 april 2011
Tijd: 20.00-21.00 uur
Locatie: Baltesakker 17, 5625 TC Eindhoven
Kosten: gratis toegang

Top of Page


Dinsdag 5 april 2011:

Presentatie “Executieve functies bij kinderen en jongeren met autisme” 

Dinsdagavond verzorgt Drs. Martje Romonesco (GZ-psycholoog bij Spectrum Brabant) een lezing over de executieve functies bij kinderen en jongeren met autisme. De lezing staat open voor leerkrachten,
hulpverleners en ouders.

Voor wie:  Ouders, leerkrachten, hulpverleners
Datum: Dinsdag 5 april 2011
Tijd: 20.00-21.00 uur
Locatie: Baltesakker 17, 5625 TC Eindhoven
Kosten: gratis toegang

Top of Page


 

 

Donderdag 4 november 2010:

Onderpresteren
“Wat als je denkt dat je kind meer kan?”

Spectrum Brabant organiseert een lezing over onderpresteren. Wat kun je doen, als je je zorgen maakt over de resultaten van je kind? Als je het vermoeden hebt, dat je kind méér kan dan hij of zij doet. Op school, maar vaak ook thuis.
Tijdens de lezing richten de sprekers zich met name op de ouders en diens rol.
Docenten en hulpverleners kunnen hier echter informatie en handvatten aan ontlenen om beter met ouders te kunnen praten. En een beter zicht te krijgen op de voorgestelde rolverdeling ‘leerling-ouder-school’.

Wij zijn enthousiast dat Saskia Bruyn en Monique Schaminée (auteurs van het boek ‘Onderpresteren’) bereid zijn gevonden om een avondlezing over dit thema te houden.
Monique Schaminée is gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Saskia Bruyn is schrijver/illustrator en psycholoog in opleiding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Beide auteurs hebben eerstehands ervaring met onderpresterende kinderen, faciliterende ouders en de gevolgen op school en thuis.
Onderpresteren is een hardnekkig probleem dat schade oplevert aan het toekomstperspectief en het zelfrespect van de jongere en aan de onderlinge relatie. In het onderwijssysteem bestaat momenteel nog onvoldoende kennis en bewustzijn van dit probleem. Er wordt dan ook nog niet structureel aan verbetering gewerkt. Er is dus werk aan de winkel!
Tijdens de lezing komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is onderpresteren precies en hoe herken je het?
 • Waarom liegen onderpresteerders en in welke patronen zitten ze vast?
 • Welke rol spelen ouders bij het ontstaan en in stand houden van onderpresteren?
 • Wat is de beste opstelling voor ouders van kinderen op de middelbare school?
 • Hoe kun je effectief met je kind communiceren?

 

Locatie Kempen Campus VeldhovenAula, gebouw Centraal(3e gebouw vanaf rotonde)Knegselseweg 30, Veldhoven
Doelgroep Ouders die vermoeden dat hun kind (VO) onderpresteert, geïnteresseerde docenten en professionals
Datum Donderdag 4 november
Tijd 19.30-21.30 uur
Entree €15,-  (koffie/thee niet inbegrepen)
Parkeren Parkeerterrein Kempen Campus,tevens mogelijk om in de woonwijk aan de overkant van de weg te parkeren.

 

Top of Page


 

17 juni 2010:

Omgaan met autisme: “Het belang van psycho-educatie”
door Peter Vermeulen

Speciaal voor ouders, docenten, begeleiders en behandelaars van jongeren met autisme, organiseert Spectrum Brabant een lezing om te verhelderen WAAROM psycho-educatie in de begeleiding en behandeling van jongeren met een autisme spectrum conditie van wezenlijk belang is.

Wij zijn erg enthousiast dat Peter Vermeulen van kennis- en ondersteuningscentrum Autisme Centraal, bereid is gevonden om vorm en inhoud te geven aan dit thema.
Peter Vermeulen is educatief medewerker van Autisme Centraal in binnen- en buitenland, hoofdredacteur van het tijdschrift “Autisme Centraal” en auteur van heel wat publicaties omtrent autisme (“Dit is de titel”, “Brein bedriegt”, “autisme als contextblindheid”…).

Kinderen en jongeren met autisme kunnen vragen hebben over hun diagnose. Ze ervaren dat ze ‘anders’ zijn en willen meer leren over zichzelf, hun diagnose, en hoe ze hier mee om kunnen gaan.
Een belangrijke speerpunt in de behandeling/ begeleiding vormt de psycho-educatie.
Tijdens de lezing komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
· Wat is psycho-educatie?
· Waarom psycho-educatie?
· Hoe ga je als ouder/ professional om met weerstanden?
· Waarom is het van belang om de ouders bij de psycho-educatie te betrekken?
· Moet je hen altijd vertellen dat ze autisme hebben? En wanneer dan?
· Wat zijn aandachtspunten in de psycho-educatie bij jongeren met autisme?

Top of Page


 

8 april 2010

Lezing: Autisme en Studeren; Knelpunten, Rechten, Mogelijkheden en Tips
door Lex Jansen

Een  lezing voor ouders, docenten en begeleiders van (aankomend) studenten met autisme.

Steeds meer jongeren met autisme gaan studeren.
Maar voor welke uitdagingen komen zij precies te staan?
Welke mogelijkheden zijn er om studenten met autisme te ondersteunen?
Welke rechten hebben zij precies?
En welke voorzieningen zijn er?
Waar moet een aankomend student rekening mee houden bij het kiezen van een studie?
Wat kan van een opleiding verwacht worden?

Het zijn vele vragen waar niet alleen de jongeren, maar met name ook de ouders mee te maken krijgen. Dit is precies de reden dat Spectrum Brabant Lex Jansen van Handicap + Studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, heeft gevraagd een lezing te verzorgen over dit onderwerp. Handicap + Studie heeft als missie, jongeren met een functiebeperking succesvol de opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs te laten doorlopen.

Tijdens de lezing komen de volgende onderwerpen aan bod:
· Missie, werkwijze expertisecentrum
· Rechten, wettelijk kader
· De praktijk: Wat gaat goed? Wat gaat mis? Wie gaat dat betalen?
· Concrete tips
· Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Aan het einde van de avond zal Mw. Renate van Dorst een korte presentatie geven over de mogelijkheden van Spectrum Brabant op het gebied van studie- en beroepskeuze voor jongeren met autisme.

Top of Page


 

7 april 2010

Lezing: Autisme en Contextblindheid; recente inzichten
door Renate van Dorst (Stafmedewerker Ontwikkeling & Kwaliteit bij Spectrum Brabant)

Spectrum Brabant een lezing Autisme en contextblindheid. Er wordt in duidelijke taal met veel herkenbare voorbeelden en filmfragmenten uitgelegd wat  de verschillende verklaringen voor Autisme betekenen, zoals planningsvaardigheden, gebrekkige mensenkennis, detaildenken en de voorkeur voor systematiseren. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van contextblindheid, een onderwerp waar Peter Vermeulen recentelijk een nieuwe publicatie over heeft uitgebracht. Deze nieuwe inzichten geven een vernieuwde, frisse blik op wat autisme is en wat de gevolgen in de dagelijkse praktijk zijn.
Aansluitend is er tijdens de workshop  vrijblijvend de mogelijkheid om samen na te praten over het onderwerp; wat betekent contextblindheid in de praktijk, hoe kunnen wij helpen misverstanden bij de communicatie en in de sociale omgang te verminderen.

Gratis toegang

Top of Page


 

6 april 2010

Lezing: PGB-voorlichting
door Inge Hoeks (Consulent Zorg bij Spectrum Brabant)

Op deze avond kunt u bij Spectrum Brabant terecht voor een praktische uiteenzetting van de stand van zaken omtrent het PGB en vergoedingen vanuit zorgverzekeraars. Onze consulent legt in heldere bewoordingen uit hoe u een PGB aan kunt vragen en welke wegen u hiervoor dient te bewandelen. Tevens geeft zij praktische tips hoe u dit PGB in kunt zetten voor behandeling en begeleiding.

Gratis toegang

Top of Page


 

5 oktober 2009

Lezing: Autisme en Puberteit; loslaten of vasthouden
door Hilde De Clercq

Donderdagavond 5 oktober jl. organiseerde Spectrum Brabant voor het eerst een lezing voor een groter publiek. Het onderwerp van de lezing was ‘Autisme en puberteit. Loslaten of vasthouden, op weg naar zelfstandigheid’. De lezing werd verzorgd door mevrouw Hilde De Clercq. Zij is verbonden aan OpleidingsCentrum Autisme te Vlaanderen en Fontys OSO.

De lezing was een groot succes. Ruim 200 belangstellenden, waaronder ouders en professionals kwamen naar de lezing, die gehouden werd in de aula van de Kempen Campus te Veldhoven.
Mevrouw De Clercq hield het publiek ruim twee uur geboeid. Gedurende deze twee uur belichtte zij vele aspecten van het onderwerp. Onder andere: de rol van de omgeving, betekenis verlenen en puberteit, ongeschreven regels, de mogelijkheden die op school geboden kunnen worden, de ontwikkeling van andere (secundaire) stoornissen, depressie en comorbiditeit, de rol van woede, et cetera.

Na afloop waren de reacties erg positief! Geïnspireerd door de woorden van Mevrouw De Clercq, vertrok het publiek huiswaarts. Men gaf aan zeker geïnteresseerd te zijn in een vervolg.

Ook wat het team van Spectrum Brabant betreft, was de lezing een succes. Nieuwe inzichten en tips zorgen voor hernieuwde inspiratie in de dagelijkse praktijk.