Begeleiding ASS en ADHD

Verwerk uw trauma op de juiste manier

Al sinds de oprichting zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met een vorm van autisme of ADHD. Ons uitgangspunt is altijd de eigen situatie van de persoon met autisme en ADHD. Onze insteek is praktisch, respectvol, no-nonsense en direct toepasbaar!

Onze begeleiding autisme en ADHD is enkel en alleen particulier mogelijk. Spectrum Brabant heeft geen vergoede zorg meer. Het tarief voor particuliere begeleiding autisme en ADHD is € 69,- per uur.

Meer informatie

De begeleiding is speciaal gericht op mensen met autisme of ADHD. De begeleiding kan enkel particulier gefinancierd worden.
Onze begeleiders zijn allen uitgebreid opgeleid en bijgeschoold om juist de specifieke kwaliteiten en talenten van deze groep mensen te stimuleren en verder te ontwikkelen.

Onze aanpak:

  • De methoden die we hanteren zijn eenduidig
  • Het uitgangspunt is altijd de eigen situatie van de cliënt en individuele talenten
  • Het advies is praktisch, concreet en direct toepasbaar
  • De behandelingen zijn veelal gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid, het aanleren van (sociaal-emotionele) vaardigheden en het geven van psycho-educatie
  • De focus kan op alle levensgebieden liggen: op vrienden en familie bijvoorbeeld, maar ook op verliefdheid en seksualiteit, vrije tijd, school of werk

De begeleiding richt zich altijd op datgene waar jij of je kind zelf het meeste last van heeft. Wij sluiten ons volledig aan bij de vragen die er vanuit jou worden gesteld. Afhankelijk daarvan richt de begeleiding zich op één of meer levensgebieden zoals vrienden, familie, verliefdheid en seksualiteit, vrije tijd, school, werk etc.

Tijdens de begeleiding worden verschillende vaardigheden en gedrag geoefend en verder eigen gemaakt. Er wordt hierbij ruim aandacht besteed aan het generaliseren van de vaardigheden naar alle situaties. Hiermee wordt bedoeld dat het kind of volwassene een nieuwe vaardigheid niet alleen tijdens de begeleidingssituatie beheerst, maar ook in de thuissituatie, op school en daarbuiten.

Bij psycho-educatie wordt het kind of volwassene kennis bijgebracht omtrent de eigen diagnose. Wat betekent mijn diagnose nou precies, wat kan ik goed en wat is voor mij moeilijker en vooral: wat betekent dat allemaal voor mij in het dagelijkse leven. In veel gevallen vormt de psycho-educatie een basis van waaruit verder gewerkt kan worden aan andere thema’s zoals deze tijdens de behandeling en begeleiding aan bod komen.

Sommige kinderen kunnen door hun problemen het evenwicht in een gezin behoorlijk verstoren. Dit vraagt bijzonder veel van de ouders (en ook broertjes en zusjes) waarbij op den duur de draagkracht en vindingrijkheid uitgeput raakt. Vaak wordt van alle kanten (ongevraagd) advies geboden en weten de ouders niet meer wat nu nog wel en wat niet meer te proberen. Het kan dan erg prettig zijn als een professional tijdelijk met je meekijkt en samen meedenkt over de beste oplossing voor je kind en in jullie specifieke situatie.

Ouders worden handvatten en methodieken aangereikt om met de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun kind te leren omgaan. Er kan tevens ondersteuning worden geboden bij het bieden van de dagelijkse structuur van het opgroeiende kind. De hulp is praktisch van aard en sluit aan bij de vragen en wensen van de ouder(s).

Het tarief voor particuliere begeleiding is € 69,- per uur.