Bijles

Intensieve en vakkundige begeleiding

Soms is er naast de huiswerkbegeleiding in groepsverband, behoefte aan intensievere, vakinhoudelijke begeleiding. Wij verzorgen bijlessen voor alle vakken op het middelbaar onderwijs, op elk niveau, voor leerlingen van onze studiebegeleidingsgroepen.

Helaas is het niet mogelijk om face tot face losse bijlessen af te nemen, bijlessen zijn alleen mogelijk wanneer er ook huiswerkbegeleiding bij Spectrum Brabant afgenomen wordt.

Online bijlessen zijn wel voor iedereen mogelijk. Bekijk meer informatie over online bijlessen door op onderstaande button te klikken!

Bijles kan gericht zijn op het extra uitleg geven van moeilijke onderdelen, het bijhouden van de actuele stof, het voorbereiden van een toets, tentamen of examen of een combinatie hiervan.

Vooraf wordt met de begeleider van de groep overlegd bij welke vakken begeleiding nodig is en wat de frequentie van de bijlessen zal zijn.

Wij werken hiervoor met strippenkaarten, deze zijn verkrijgbaar in 5 of 10 bijlessen.

Bijlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met huiswerkbegeleiding bij Spectrum Brabant. Online bijlessen zijn voor iedereen mogelijk.

Wanneer u denkt dat bijles nodig is, kunt u dit aangeven bij de vaste groepscoördinator of locatiemanager van uw kind. Deze zal de aanvraag doorzetten binnen de organisatie waarbij we kijken welke mogelijkheden er per vak zijn. De bijlessen worden verzorgd door studiebegeleiders die vaak al een bekend gezicht van uw zoon of dochter zijn.

De bijlessen vinden altijd plaats op één van onze locaties voor, tijdens of na de groepsbegeleiding.

Strippenkaart 5x € 140,-
Strippenkaart 10x € 280,-

 

De strippenkaart wordt éénmalig op de maandfactuur bijgeschreven.