Blog: Waarom stampen niet helpt…

Home / Algemeen / Blog: Waarom stampen niet helpt…
Blog: Waarom stampen niet helpt…

 

Het is weer zover, morgen SO Aardrijkskunde… Zuid Amerika… het moet een voldoende zijn om het punt boven de 5,5 te houden. Dat wordt weer op het laatste moment stampen! En terwijl het leren de dag voor de toets best goed ging, wist je niks meer tijdens de toets…black out! Hoe ontkomen wij daar toch aan.

Een onderzoeksteam, onder leiding van Dunlosky, heeft verschillende leermethoden onderzocht. De onderzoekers bekeken verschillende factoren die van invloed zijn op het leren. Van oefentoetsen tot de manier van vragen stellen werden allerlei studievaardigheden onderzocht. Eén van de tools die besproken werd, is het mixen van de oefenstof. Dit in tegenstelling tot het meest gebruikte blokleren.

Het mixen van de oefenstof tijdens het leren gaat mogelijk op het eerste gezicht tegen de intuïtie in. Waarom zou je de leerstof door elkaar gooien, terwijl juist overzicht en duidelijkheid noodzakelijk zijn voor het goed voorbereiden van de stof?

De meeste leerlingen hebben van nature de neiging om stof op te delen in blokken. Elke dag bijvoorbeeld een paragraaf. Hier is in principe niks mis mee. Je houdt alles overzichtelijk en meestal is de stof ook fijn per deelonderwerp verdeeld over de paragrafen. Bij het overhoren direct na het leren zit de stof er meestal goed in en lijkt alles in orde. Maar na één of enkele dagen blijkt toch steeds meer stof weggezakt. Het mixen van de leerstof helpt hier tegen! Door iedere keer tijdens het leren diverse deelonderwerpen te behandelen beklijft de te leren stof veel beter. Direct ná het leren scoren leerlingen meestal slechter dan bij het blokleren. Maar na één of enkele dagen, blijkt dat ze toch veel meer hebben onthouden.

Een mogelijke oorzaak hiervan ligt in het brein. Tijdens het leren worden in de hersenen verbindingen aangemaakt. Hoe meer verbindingen er bij een bepaald thema aangemaakt zijn, hoe makkelijker jij iets terug vindt (dus beter geleerd hebt). Door het stampen krijgen de hersenen te weinig tijd om veel verbindingen aan te maken met de geleerde stof. Hierdoor is het dus moeilijk om geleerde stof terug te vinden. Door middel van het mixen van de leerstof, bevorder jij het aanmaken van verbindingen. Dit brengt ons ook direct bij de tweede oorzaak.

Het vele switchen tussen de verschillende deelonderwerpen zorgt er voor dat leerlingen verbanden kunnen gaan leggen tussen de deelonderwerpen. Leerlingen gaan de stof niet leren binnen de structuur van de paragrafen, maar brengen een eigen structuur aan die het voor hen veel duidelijker en overzichtelijker maakt.

Concluderend schijnt het mixen van de leerstof op de lange termijn de resultaten te bevorderen. Dus volgende keer niet meer leren per paragraaf, maar alles lekker door elkaar heen husselen en flink door de boeken bladeren. Zou het wisselen van verschillende vakken er ook toe leiden dat het algemene kennisniveau omhoog gaat?

 

Geschreven door Martijn Bauer, groepscoördinator Frits Philips Lyceum, Eindhoven.