Rijles-en-autisme.nl

Home / Centrum voor autisme & ADHD / Rijles-en-autisme.nl

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen even capabel kunnen zijn als ieder ander om auto te rijden. Maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het echter ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Vanuit deze overtuiging zijn wij een vijftal jaren geleden begonnen met het trainen van rij-instructeurs. Inmiddels is hieruit een volwaardige methodiek ontstaan met een effectief gebleken autisme-protocol en ADHD-protocol voor gebruik tijdens de rijles. Wij zijn er enorm trots op inmiddels honderden rij-instructeurs te hebben kunnen opleiden. Ook het CBR heeft haar examinatoren door ons laten bijscholen, een enorme stap voorwaarts in eerlijke kansen voor mensen met autisme of ADHD!

Bekijk onze website Rijles-en-Autisme.nl waar mensen met autisme een rij-instructeur kunnen vinden met de juiste kennis en motivatie om hen naar het rijbewijs te begeleiden.