Contactavond – Begrip voor autisme in gezin

Home / Algemeen / Contactavond – Begrip voor autisme in gezin
Contactavond –  Begrip voor autisme in gezin

Ervaringen delen over autisme in je gezin met mensen uit je omgeving

Contactavond – Begrip voor autisme in een gezin

Eind oktober begint de voorbereiding van een nieuwe serie contactavonden voor gezinnen waarin iemand een vorm van autisme heeft. Doel is om meer begrip bij de eigen omgeving te kweken voor de bijzonder positie die deze gezinnen hebben. Autisme is immers vaak niet zichtbaar maar heeft veel invloed op het dagelijks leven. Daardoor ontstaat er regelmatig onbegrip in de omgeving.

“Geef dat kind maar aan mij mee, ik zal hem wel eens leren hoe hij zich  moet gedragen.” Ouders van kinderen met een vorm van autisme krijgen deze opmerking regelmatig te horen. Aan hun kind is vaak niet te zien dat het een beperking heeft en het gedrag dat het vertoont is soms zeer storend. Voor de omgeving is dat niet te begrijpen. Meer informatie en inzicht leiden tot meer begrip en dit kan de verhouding van het gezin met de omgeving verder helpen.

Onder de naam ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet…’ organiseert Els Maas contactavonden voor gezinnen met hun omgeving. De eerstvolgende avond is dinsdag 26 november in Geldrop. Overige data en locaties zijn te vinden op de website: www.ikzieikziewatjijnietziet.com. Hier kunt u zich ook opgeven voor deelname. Een kennismakingsgesprek en advies over het uitnodigen van andere mensen maken mogelijk  deel uit van de voorbereiding.  De avond zelf wordt geleid door een professionele gespreksleider.

Op de contactavond spelen acteurs scènes uit het dagelijks leven van een gezin met een kind met autisme. Ouders en mensen uit hun omgeving geven aan hoe men anders op de situatie kan reageren. Vervolgens wordt de scène op deze manier opnieuw gespeeld. Dit levert veel inzicht op de invloed die een autistische beperking heeft op een gezin. Door te praten en te kijken krijgen de aanwezigen begrip voor elkaar. Waarom reageert de omgeving zo en waarom doet het gezin wat het doet? Men komt meer te weten van elkaars beweegredenen.

Informatie
Voor nadere informatie zie de website www.ikzieikziewatjijnietziet.com. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Els Maas, telefoon 040 2858744, email elsmaas@ikzieikziewatjijnietziet.com.

Dit project wordt ondersteund door: LEVgroep, een regionale organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Cornelia-Stichting, NSGK en VSBfonds.