Gratis downloads

Home / Gratis downloads

Op deze pagina vindt u een aantal downloads die u gratis kunt downloaden en vrij mag gebruiken. Het materiaal is geschreven en ontwikkeld door medewerkers van Spectrum Brabant. Via de nieuwsbrief wordt nieuw beschikbaar materiaal bekend gemaakt.

Werkmateriaal:


Download PDF File Dagplanner voor je huiswerk
Een handig A4-tje om naast je agenda te gebruiken. Voordat je begint met je huiswerk, vul je deze dagplanner in. Let op de planregels! Die helpen je efficiënter te werken.

Download PDF File Aanpak multiple choice
Een helder stappenplan om toetsen met multiple choice vragen (meerkeuze vragen) efficiënt te maken.

Download PDF File Aanpak open vragen
Een helder stappenplan om toetsen met open vragen efficiënt te maken.

Download PDF File De proefwerkweekplanner
Een eenvoudig schema om je vakken en leerstof in kaart te brengen en in te delen over de weken voorafgaand aan de proefwerkweek.

Download PDF File Samenvatten voor bovenbouwleerlingen
In de bovenbouw worden leerlingen geconfronteerd met steeds langere teksten om te leren. Gebruik de tips in dit document om beter de hoofd- van bijzaken te onderscheiden en gemakkelijk een bruikbare samenvatting te maken van een tekst of artikel.

Download PDF File Uit je hoofd leren
Hoe krijg je alle leerstof in je hoofd zonder dat je alles weer even snel vergeet? Lees de tips en bedenk hoe je zelf beter kunt onthouden door te groeperen, gebruik te maken van ezelsbruggetjes en verbanden te leggen.

Download PDF File Overzichtelijk mijn huiswerk maken
Een eenvoudig stappenplan voor leerlingen om het huiswerk netjes en overzichtelijk in een schrift of map te maken.

Download PDF File Plannningsformulier langlopende opdrachten
Een hulpmiddel om langlopende opdrachten op te delen in kleine stukken, zoals een spreekbeurt of een werkstuk.

Download PDF File Voorbeeld weekschema tiener
Een voorbeeld van een weekschema om de activiteiten gedurende een week (zoals opstaan, eten, school, huiswerk maken, vrije tijd, hobby’s) overzichtelijk in te plannen. Vrij aan te passen voor de eigen situatie.

Download PDF File Succes-schema om je doel scherp in beeld te houden.

Een handig schema om je einddoel voor een uitdaging te bepalen. Koppel een beloning aan het behalen van je doel. Noteer je beginsituatie en de stapjes op weg naar je einddoel. Vergroot je motivatie én je plezier!


 

Samenvattingen en presentaties:


Download PDF File Boekpresentatie “Dit is de titel”
Een uitgebreide samenvatting van het boek “Dit is de titel… over autistisch denken” geschreven door Peter Vermeulen. De samenvatting is gemaakt voor een interne presentatie aan het team van Spectrum Brabant.

Download PDF File Meisjes en vrouwen met Asperger
Een samenvatting van het boek “Meisjes en vrouwen met Asperger” van Tony Attwood. De samenvatting is gemaakt voor een interne presentatie aan het team van Spectrum Brabant.

Download PDF File STOP het huiswerkprobleem
Een samenvatting van het boek “STOP het huiswerkprobleem” geschreven door John Rosemond. De samenvatting is gemaakt voor een interne presentatie aan het team van Spectrum Brabant.

Download PDF File Sectorwerkstuk over NLD
Een werkstuk geschreven door een stagiaire bij Spectrum Brabant.

Download PDF File Presentatie Dyslexie
De handout bij een interne presentatie over dyslexie aan het team van Spectrum Brabant.

Download PDF File Presentatie GPS op mars
Een uitgebreide samenvatting van het begeleidingsprogramma “Vriendschap, een GPS op Mars” voor kinderen en jongeren met autisme. De samenvatting is gemaakt voor een interne presentatie aan het team van Spectrum Brabant.