Huiswerkbegeleiding Dongen

Voor iedere vraag een antwoord; afhankelijk van waar jij tegenaan loopt, zal één van onderstaande pakketten het beste aansluiten:

  • Studiebegeleiding light in een rustige, gestructureerde omgeving het huiswerk maken en leren
  • Studiebegeleiding regulier huiswerkbegeleiding met aandacht voor het plannen, overhoren, controleren en vakinhoudelijke ondersteuning
  • Studiebegeleiding extra aanvullende modules voor als je net iets meer nodig hebt 

 

 

Huiswerkbegeleiding Dongen vindt elke schooldag plaats in kleine groepjes onder begeleiding van een vaste docent, ondersteund door studiebegeleiders en onderwijsassistenten. Er wordt uitsluitend gewerkt met HBO – en WO geschoolde professionals. Doordat de huiswerkbegeleiding Dongen binnen de school (Cambreur college) plaatsvindt, is er een nauw contact met leerkrachten, mentoren en begeleiders van de school. Indien de ouders/verzorgers hier toestemming voor verlenen, wordt met de mentor regelmatig informatie uitgewisseld ten behoeve van de huiswerkbegeleiding van de betreffende leerling.

Leerlingen kunnen deelnemen aan de studiebegeleiding Dongen op maandag t/m donderdag van 14.15 uur tot 18.00 uur. Leerlingen worden geacht minimaal 2 uur aanwezig te zijn indien het rooster dit toelaat. Langer mag altijd, korter alleen in overleg met ouders/verzorgers. Leerlingen kunnen gedurende de gehele openingstijden instromen en zo lang blijven als nodig. Er wordt flexibel omgegaan met dagen ruilen of inhalen.

Bekijk onze tarieven voor huiswerkbegeleiding Dongen op het Cambreur College.

huiswerkbegeleiding Cambreur CollegeCambreur College
Mgr. Schaepmanlaan 13
5103 BB Dongen

Telefoon Spectrum Brabant: 040-2549348