Huiswerkbegeleiding Eindhoven

Spectrum Brabant heeft in alle wijken van Eindhoven een locatie voor huiswerkbegeleiding. Op alle locaties wordt gewerkt met tarieven naar draagkracht.

Wij bieden huiswerkbegeleiding in Eindhoven op de volgende locaties:

 • Huiswerkbegeleiding Eckart College
 • Huiswerkbegeleiding Sint-Joriscollege
 • Huiswerkbegeleiding het Augustinianum
 • Huiswerkbegeleiding het Lorentz Casimir Lyceum
 • Huiswerkbegeleiding Frits Philips Lyceum
 • Huiswerkbegeleiding van Maerlant Lyceum
 • Huiswerkbegeleiding Novalis college

Alle voordelen op een rij:

Wij bieden drie vormen van huiswerkbegeleiding aan, ieder met een verschillende intensiteit. Wij werken altijd toe naar de grootste mate van zelfstandigheid zodat een leerling door kan stromen naar een lichtere vorm van begeleiding, zodra hij of zij daar aan toe is.

 • Studiebegeleiding light in een rustige, gestructureerde omgeving het huiswerk maken en leren
 • Studiebegeleiding regulier huiswerkbegeleiding met aandacht voor het plannen, overhoren, controleren en vakinhoudelijke ondersteuning
 • Studiebegeleiding extra Aanvullende modules voor als je net iets meer nodig hebt 

Huiswerkbegeleiding Eindhoven vindt elke schooldag plaats in kleine groepjes onder begeleiding van een vaste docent, ondersteund door studiebegeleiders en onderwijsassistenten. Er wordt uitsluitend gewerkt met HBO – en WO geschoolde professionals. Doordat de huiswerkbegeleiding Eindhoven binnen de eigen school plaatsvindt, is er een nauw contact met leerkrachten, mentoren en begeleiders van de school. Indien de ouders/verzorgers hier toestemming voor verlenen, wordt met de mentor regelmatig informatie uitgewisseld ten behoeve van de huiswerkbegeleiding van de betreffende leerling.

Leerlingen kunnen deelnemen aan de huiswerkbegeleiding Eindhoven op maandag t/m vrijdag van 14.15 uur tot 18.00 uur. Op een tweetal locaties gelden licht afwijkende openingstijden:

 • van Maerlantlyceum: 14.15 uur tot 17.30 uur
 • Lorentz Casimir lyceum: 14.15 uur tot 17.15 uur

Indien het rooster het toelaat, worden leerlingen geacht minimaal 1,5 tot 2 uur aanwezig te zijn. Langer mag altijd, korter alleen in overleg met ouders/verzorgers. Een leerling kan gedurende de gehele openingstijden instromen en zo lang blijven als nodig.

Op deze pagina leest u de tarieven van de verschillende vormen studiebegeleiding.

Light Regulier
1x per week €80 €189
2x per week €104 €262
3x per week €132 €313
4-5x per week €164 €376

 

Toelichting:
 • Maandfacturen: Vakanties en feestdagen zijn van de totale som van de vergoedingen in een schooljaar afgetrokken, waarna dit bedrag gelijkelijk over de tien kalendermaanden is verdeeld (8 weken rond juli en augustus vallen buiten de facturatieperiode). Dit betekent dus dat schoolvakanties en feestdagen niet (nogmaals) in mindering worden gebracht op de maandfactuur. U betaalt het gehele schooljaar een gelijk bedrag per maand, ongeacht het aantal gevolgde dagdelen studiebegeleiding. (Op aanvraag kan tegen bijbetaling gedurende een aantal schoolvakanties extra studiebegeleiding worden ingekocht).
 • Opzeggen: Tussentijds kan met inachtneming van slechts 2 weken worden opgezegd. Opzeggen kan per de 1ste of de 15e van de maand.
 • Korting: U komt in aanmerking voor een korting wanneer uw totale netto gezinsinkomen lager is dan € 2000,00 netto per maand. U vult hiertoe een verklaring omtrent inkomen in en stuurt dit retour met een kopie van o.a. loonstrook, inkomstenbelasting en uitkeringsspecificatie. Er volgt een persoonlijk gesprek om de aanvraag te beoordelen. De kortingen lopen op tot 100%, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
 • Deelname van 1 of 2 dagen is alleen mogelijk in de afbouwfase.

 

Extra modules en losse tarieven:

Bovenop het pakket voor reguliere studiebegeleiding kan gekozen worden voor 1 of 2 aanvullende modules. Dit is met name bedoeld voor leerlingen met extra zorgvragen die intensieve begeleiding nodig hebben. Informeer naar de tarieven via onderwijs@spectrumbrabant.nl.

Tijdens schoolvakanties is er de mogelijkheid om extra studiebegeleiding in te kopen. Wij sturen hierover altijd even een mailtje met informatie over de locatie en tijden waarop de studiebegeleiding in de vakantie plaats zal vinden. Hier kan vrijblijvend voor worden ingeschreven.

Informeer naar de tarieven via onderwijs@spectrumbrabant.nl.