Bijles in alle vakken

Bijles kan gericht zijn op het extra uitleg geven van moeilijke onderdelen, het bijhouden van de actuele stof, het voorbereiden van een toets, tentamen of examen of een combinatie hiervan.
Vooraf wordt met de begeleider van de groep overlegd bij welke vakken begeleiding nodig is en wat de frequentie van de begeleiding zal zijn.

Wij werken hiervoor met strippenkaarten.

De bijlessen worden verzorgd door onze vaste studiebegeleiders, vaak al bekende gezichten op de groep van je zoon of dochter.

Wanneer je denkt dat bijles nodig is, kun je dit aangeven bij de vaste groepscoördinator of locatiemanager van je kind. Deze zal de aanvraag doorzetten binnen de organisatie waarna we ons best gaan doen een match te maken met een studiebegeleider voor het juiste vak en niveau.

De bijlessen vinden altijd plaats op één van onze locaties voor, tijdens of na de groepsbegeleiding.

Strippenkaart 5x € 125,-
Strippenkaart 10x + 1 gratis € 250,-

De strippenkaart wordt éénmalig op de maandfactuur bijgeschreven.