Studiebegeleiding informatie

In een rustige, gestructureerde omgeving je huiswerk maken en leren.

Huiswerkbegeleiding LIGHT biedt een rustige plek waar je na school onder toezicht je huiswerk kunt maken. Je krijgt bij de start van de begeleiding aanwijzingen over hoe je kunt plannen en hoe je het huiswerk kunt aanpakken. Leer- en maakwerk controleren we steekproefsgewijs.

Bij de light-begeleiding (ook wel huiswerkklas genoemd) wordt voldoende zelfstandigheid van jou verwacht. Je kunt hier lekker rustig en geconcentreerd aan je taken werken.  In de meeste gevallen is het handig om in eerste instantie deel te nemen aan de studiebegeleiding REGULIER. Je krijgt dan net wat meer begeleiding die zeker in het begin belangrijk is. Deelname aan studiebegeleiding LIGHT is vaak een laatste tussenstap voordat je weer geheel zelfstandig thuis het huiswerk maakt.

Aanvullend op de huiswerkklas kun je gebruik maken van verschillende vormen van individuele begeleiding zoals vakinhoudelijke bijlessen of studiecoaching.

Huiswerkbegeleiding met aandacht voor het plannen, overhoren, controleren en vakinhoudelijke ondersteuning

Spectrum Brabant streeft ernaar om jou tijdens de huiswerkbegeleiding in een fijne werksfeer te ondersteunen bij het plannen en maken van je huiswerk. We leren je de beste leerstrategieën aan die bij jouw manier van leren passen.  Hierdoor werk je eenvoudiger achterstanden weg en ben je beter voorbereid op proefwerken, presentaties, praktische opdrachten en examens.

Een belangrijke doelstelling van de huiswerkbegeleiding is om  meer zelfstandigheid aan te leren zodat je in de toekomst zonder externe begeleiding uitdagingen in het onderwijs en je verdere carrière aankunt. Concreet houdt dit in dat we steeds twee doelen kiezen uit één of meer van de volgende domeinen:

  • Persoonlijke basisvaardigheden (zoals motivatie, concentratie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling)
  • Plannen (in- en terugplannen van het huiswerk)
  • Organiseren en structureren (o.a. voorbereiding, efficiënt werken, materialen)
  • Studie-en vakinhoudelijke vaardigheden (zoals leren samenvatten, woordjes leren, hoofd- en bijzaken onderscheiden)

Aanvullend op de huiswerkbegeleiding kun je gebruik maken van verschillende vormen van individuele, intensieve begeleiding wanneer jouw persoonlijke behoefte het pakket overstijgt. Zo kun je kiezen voor studiebegeleiding EXTRA, vakinhoudelijke bijlessen of individuele studiecoaching op het gebied van planning en organisatie.

Aanvullende modules voor leerlingen die net iets meer nodig hebben of over een diagnose zoals autisme of ADHD beschikken.

Studiebegeleiding extra is er speciaal voor leerlingen die net iets meer nodig hebben dan de normale aansturing en begeleiding. Tijdens deze intensievere vorm van studiebegeleiding werken we aan extra doelen binnen de vier domeinen:

  • Persoonlijke basisvaardigheden (zoals motivatie, concentratie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling)
  • Plannen (in- en terugplannen van het huiswerk)
  • Organiseren en structureren (o.a. voorbereiding, efficiënt werken, materialen)
  • Studie-en vakinhoudelijke vaardigheden (zoals leren samenvatten, woordjes leren, hoofd- en bijzaken onderscheiden)

Er is binnen deze begeleidingsvorm nog meer tijd en aandacht voor de individuele leerling binnen de groep. Deze vorm van begeleiding is daardoor ook erg geschikt voor leerlingen met autisme, ADHD en andere aanverwante ontwikkelingsstoornissen.

Voor veel van deze leerlingen is de overstap van de overzichtelijke basisschool naar de nieuwe wereld van het voortgezet onderwijs een hele worsteling. De vele veranderingen en gebrek aan structuur brengen verwarring en onrust met zich mee. Duidelijke onderlinge afspraken en een gedegen voorbereiding helpen deze overgang soepeler te laten verlopen.

Maar ook tijdens het verdere verloop van het voortgezet onderwijs, waarbij steeds meer zelfstandigheid van de leerling wordt verwacht, dienen zich nieuwe moeilijkheden aan. Er moeten roosters worden gevolgd, studiewijzers gebruikt, huiswerk en vrije tijd gepland en er moeten presentaties en projecten worden georganiseerd. Op al deze punten kan Spectrum Brabant een belangrijke ondersteunende rol vervullen.