Workshop Tekstverklaren

Tijdens deze workshop Tekstverklaren worden in drie bijeenkomsten (of in een aantal individuele sessies) belangrijke handvatten aangeboden om het tekstverklaren makkelijker en misschien zelfs leuker te maken. Het is allereerst belangrijk dat je ontdekt waarom jij het moeilijk vindt: waar liggen jouw vragen? Daarna zal stap voor stap doorgenomen worden wat een goede manier van tekstverklaren is. We besteden veel aandacht aan het vinden van een manier die bij jou past en die jij fijn vindt om te gebruiken. Als je die gevonden hebt, ben je goed voorbereid en kun je met vertrouwen teksten te lijf gaan!

Tijdens de workshop tekstverklaren wordt aandacht besteed aan:

  • de verschillende soorten leesstrategieën en hoe je deze moet toepassen,
  • het herkennen en beantwoorden van verschillende soorten (examen)vragen,
  • het koppelen van de juiste leesstrategie aan de soort vraag en
  • het herkennen van de tekststructuur.

De workshop is gericht op het tekstverklaren Nederlands, Engels en Duits. Het vakinhoudelijke aspect (Nederlands, Engels of Duits) staat minder op de voorgrond, waardoor het geleerde ook op andere talen kan worden toegepast. De aandacht gaat voornamelijk uit naar de aanpak en technieken.

Na afloop van de workshop tekstverklaren ontvangen je een uitgebreid werkboek met theorie en oefeningen om het geleerde thuis verder in de praktijk te brengen. Iedere deelnemer ontvangt ter afsluiting een certificaat.

 

Wanneer je Tekstverklaren wilt leren met een individuele coach, betaal je €97,50 per sessie. Meestal heb je de techniek met 2 of 4 sessies al onder de knie.

Met enige regelmaat organiseren we ook workshops Tekstverklaren met een groepje. Informeer naar de eerstvolgende data!