Huiswerkinstituut Eersel – de voordelen

Een huiswerkinstituut dat is aangesloten bij de LVSI voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Het huiswerkinstituut Eersel van Spectrum Brabant is bekroond met dit landelijke keurmerk waardoor je gegarandeerd bent van zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Het is voor ons belangrijk iedere leerling goed te leren kennen om nauw aan te kunnen sluiten bij zijn of haar leermogelijkheden. Er wordt dan ook voor iedere leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld met concrete en meetbare doelen. De persoonlijke doelstellingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en indien nodig regelmatig bijgesteld. Op de groepen voor studiebegeleiding werken we gemiddeld met een verhouding van 1 begeleider op 4 tot 6 leerlingen. De begeleiders zijn allen ervaren professionals met hart en passie voor het vak.

Soms blijkt na deelname dat de leerling toch met een ander soort begeleiding beter geholpen is. Daarom betaal je bij ons huiswerkinstituut Rythovius de eerste vier weken studiebegeleiding alleen indien je tevreden bent en de begeleiding besluit voor te zetten. Stop je binnen vier weken, dan  betaal je over deze periode helemaal niets. Natuurlijk denken wij vervolgens graag met jullie mee over een andere oplossing die beter aansluit!

Je kunt bij ons huiswerkinstituut Eersel op de 1ste of 15e van de maand stopzetten, met inachtneming van slechts twee weken opzegtermijn. Je zit dus nooit vast aan lange contractperiodes.

Wij vinden het belangrijk om tijdens een gesprek de wederzijdse verwachtingen te bespreken en samen doelstellingen vast te stellen. Na aanmelding volgt dan ook altijd een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch of persoonlijk). Indien zou blijken dat begeleiding binnen ons huiswerkinstituut Eersel toch niet het antwoord is, denken wij graag met jullie mee over een andere oplossing. Extra kosten zoals inschrijfgeld of administratiekosten zijn bij ons niet aan de orde.

Wij bieden op het Rythovius College drie vormen van huiswerkbegeleiding aan, ieder met een verschillende intensiteit. Wij werken altijd toe naar de grootste mate van zelfstandigheid zodat een leerling door kan stromen naar een lichtere vorm van begeleiding, zodra hij of zij daar aan toe is.  Klik hier om meer te lezen over de drie vormen van huiswerkbegeleiding.

Wij doen ons uiterste best om tegemoet te komen aan vragen om een dag te ruilen of in te halen na verhindering. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening. In de meeste gevallen vinden wij een passende oplossing bij plotselinge roosterwijzigingen of gemiste middagen door privé-omstandigheden.

Wij maken gebruik van een professioneel, online leerlingvolgsysteem. Ouders en mentoren ontvangen een eigen inlogcode zodat de rapportages te allen tijde toegankelijk zijn. Wij stellen ouders persoonlijk op de hoogte wanneer een leerling  zonder bericht afwezig is, eerder vertrekt of indien er dringende zaken zijn die thuis nog aandacht behoeven. Vanuit ons huiswerkinstituut Eersel wordt de begeleiding (met jullie toestemming) goed afgestemd met school zodat we allemaal op één lijn zitten. Doordat wij binnen het Rythovius College huiswerkbegeleiding verzorgen, zijn de lijntjes heel kort!

Spectrum Brabant is de drijvende kracht achter landelijke innovaties op het gebied van studiemethoden. Auteurs van onder andere Ik leer beter leren, Huiswerk Bikkels, Brugklas Bikkels en de Spectrumplanner. Kijk bij onze publicaties voor een volledig overzicht.

Huiswerkinstituut Eersel is gevestigd in het Rythovius College in Eersel. Wij verzorgen studiebegeleiding en bijlessen bínnen de school en in nauwe samenwerking mét de school. Klik hier om meer te lezen.