Huiswerkinstituut

Met huiswerkbegeleiding van Spectrum Brabant kies je voor bijna 20 jaar ervaring in het onafgebroken helpen van kinderen met het huiswerk. Voor ouders nemen wij alles uit handen zodat het thuis weer gezellig en ontspannen wordt. Jongeren komen direct na school op één van onze locaties het huiswerk (leren) maken, binnen de eigen school. Op die manier hebben wij hele korte lijntjes met de docenten en voor de jongeren is het wel zo handig. Lekker snel klaar, meer tijd voor jezelf en thuis wordt er weer over andere dingen dan school gepraat!

Meer info vind je per locatie!

Over opzeggen doen wij niet moeilijk! We werken dan ook niet met langdurige abonnementen maar gewoon: wanneer de begeleiding niet meer past, dan kun je binnen 1 of 2 weken stoppen. In verband met ons administratie-systeem is het mogelijk om per hele week op te zeggen, ingaande op de maandagen.

Bovendien hebben wij onze begeleiding flexibel ingericht; dagen ruilen of verzetten is in overleg altijd mogelijk.

Persoonlijke aandacht staat voor ons voorop! Huiswerkbegeleiding is altijd maatwerk en moet kloppen voor de individuele leerling. We werken dan ook met een individueel Plan van Aanpak met eigen, persoonlijke doelen. Zowel ouders, de leerling, school als onze professionals leveren hiervoor allemaal input aan zodat we efficiënt en gemotiveerd aan de slag kunnen!

Spectrum Brabant is een social enterprise wat betekent dat wij geen winstmaximalisatie voor ogen hebben, maar onze maatschappelijke missie (écht iets betekenen voor een ander en de maatschappij) voorop staat. Wij zetten op verschillende manieren in op maatschappelijk verantwoord ondernemen, o.a. met tarieven naar draagkracht en gratis workshops.

Wanneer je gebruik wil maken van onze tarieven naar draagkracht, stuur je een mailtje aan draagkracht@spectrumbrabant.nl

Je kunt bij ons kiezen voor vier vormen van huiswerkbegeleiding, ieder met een verschillende intensiteit. Wij werken altijd toe naar de grootste mate van zelfstandigheid zodat een leerling door kan stromen naar een lichtere vorm van begeleiding, zodra hij of zij daar aan toe is.

  • Huiswerkklas  in een rustige omgeving zelfstandig het huiswerk maken en leren (alleen mogelijk op ‘t Augustinianum en ‘t Eckart)
  • Studiebegeleiding light in een rustige, gestructureerde omgeving het huiswerk maken en leren met aansturing en steekproefsgewijze controle op het maak en leerwerk. 
  • Studiebegeleiding regulier huiswerkbegeleiding met aandacht voor het plannen, overhoren, controleren en vakinhoudelijke ondersteuning
  • Studiebegeleiding extra aanvullende modules voor als je net iets meer nodig hebt 

Onze vaste begeleiders zijn HBO en WO geschoolde professionals met een achtergrond in onderwijs. Zij worden ondersteund door vakinhoudelijke studiebegeleiders met kennis van specifieke vakken tot op het hoogste niveau. Al onze begeleiders worden regelmatig bijgeschoold o.a. op positieve psychologie, oplossingsgericht werken en natuurlijk op de laatste ontwikkelingen betreffende studievaardigheden.

Tijdens intervisie- en supervisiegesprekken wordt veel aandacht besteed aan het motiveren van leerlingen om hen vol zelfvertrouwen te begeleiden richting zelfstandigheid.

Goede contacten met scholen en hele korte lijntjes met de docenten of mentoren, is voor ons altijd van wezenlijk belang gebleven. Door binnen de school huiswerkbegeleiding aan te bieden, ontstaat er een echte samenwerking waarmee we de driehoek tussen school, kind/gezin en Spectrum kunnen maken.

Regelmatig toetsen wij bij onze leerlingen, ouders en mentoren wat zij van de begeleiding vinden. Heeft een leerling er echt iets aan, gaan de cijfers omhoog, hebben ze beter en efficiënter leren leren, is het thuis gezellig en ontspannen…. en ja, dat is gelukkig allemaal zo! Bij ons laatste onderzoek (pijldatum 2022) kwamen we zelfs op een gemiddelde tevredenheidsscore van een 9,0! En daar zijn we trots op!

Natuurlijk kijken we ook naar concrete, meetbare resultaten. Je kunt de begeleiding wel heel fijn vinden en lekker ontspannen zijn, maar gaan je cijfers ook omhoog? Dat is eenvoudig te meten met ons leerlingvolgsysteem en wat blijkt? Onze leerlingen zijn het afgelopen jaar gemiddeld 2,1 punten omhoog gegaan! Stonden ze eerst een 5, dan is dat nu een dikke 7 geworden. Sommigen zelfs nog een stuk hoger, wat een bikkels!

Begonnen in Veldhoven en binnen no time te vinden op zo’n 12 tot 15 scholen in de omgeving. We hebben ons in de loop der jaren gespecialiseerd op het gebied van planmethodieken, studievaardigheden en motivatieproblemen. Met diverse publicaties, materialen en programma’s hebben we zowel scholen als collega-instituten kunnen helpen om zoveel mogelijk leerlingen de meest effectieve begeleiding te kunnen bieden.