Studiebegeleiding regulier

Home / Huiswerkinstituut / Studiebegeleiding regulier

[toggle_box]
[toggle_item title=”Wat is huiswerkbegeleiding?” active=”false”]

Spectrum Brabant streeft ernaar om leerlingen tijdens de huiswerkbegeleiding in een prettige werksfeer met behulp van praktische ondersteuning het huiswerk te leren plannen en een optimale methode van werken te hanteren. Hierdoor worden eventuele achterstanden weggewerkt en kan zo goed mogelijk worden voorbereid op proefwerken, presentaties, praktische opdrachten en examens. De basis van verbetering is het verhogen van de motivatie bij de leerling waaraan dagelijks aandacht wordt besteed.

Een belangrijke doelstelling van de huiswerkbegeleiding is om de leerlingen meer zelfstandigheid aan te leren zodat zij in de toekomst zonder externe begeleiding uitdagingen in het onderwijs en hun verdere carrière aankunnen. Concreet houdt dit in dat er steeds twee doelen worden gekozen uit één of meer van de volgende domeinen:

 • Persoonlijke basisvaardigheden (zoals motivatie, concentratie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Plannen (in- en terugplannen van het huiswerk)
 • Organiseren en structureren (o.a. voorbereiding, efficiënt werken, materialen)
 • Studie-en vakinhoudelijke vaardigheden (zoals leren samenvatten, woordjes leren, hoofd- en bijzaken onderscheiden)

Aanvullend op de huiswerkbegeleiding kan gebruik gemaakt worden van verschillende vormen van individuele, intensieve begeleiding wanneer de persoonlijke behoefte van een leerling het pakket overstijgt. Zo kan gekozen worden voor studiebegeleiding extra, vakinhoudelijke bijlessen of individuele studiecoaching op het gebied van planning en organisatie.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Hoe werken wij?” active=”false”]

De huiswerkbegeleiding vindt elke schooldag plaats in kleine groepjes onder begeleiding van een vaste docent, ondersteund door studiebegeleiders en onderwijsassistenten. 

Tijdens de eerste zes weken observeren we het functioneren van de leerling op de verschillende domeinen.  Na evaluatie met ouders stellen we het persoonlijke plan van aanpak op bestaande uit twee hoofddoelen, passend binnen 1 of meerdere domeinen. Bv. het leren samenvatten van teksten binnen het vierde domein ‘studievaardigheden’. Op deze hoofddoelen worden concrete, meetbare acties vastgesteld waarop regelmatig naar ouders over de voortgang wordt gerapporteerd. Bij het behalen van de gestelde doelen worden in overleg met ouders en leerling nieuwe doelstellingen geformuleerd of wordt de begeleiding afgebouwd.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Feedback en Communicatie” active=”false”]

Spectrum Brabant werkt met een uitgebreid digitaal leerlingvolgsysteem waarin de resultaten en voortgang van de leerlingen worden geregistreerd. Ouders hebben de mogelijkheid om via het digitale leerlingvolgsysteem middels een persoonlijke inlog de ontwikkelingen van hun zoon/ dochter te volgen. Bij voorkeur wordt ook met de school waar de leerling onderwijs volgt regelmatig overlegd. Dit gebeurt echter alleen met de toestemming van de ouders/verzorgers.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Wat mag u verwachten?” active=”false”]Wat mag u verwachten van de begeleiding door Spectrum Brabant?

Voor alle vormen van huiswerk- en studiebegeleiding geldt:

 • Een intake waarin vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd
 • Een persoonlijke kennismaking met de coördinator, waarbij ook ouders welkom zijn
 • Iedere leerling een vast aanspreekpunt
 • De leerlingen werken in een rustige gestructureerde omgeving
 • Minimale aanwezigheid in overleg
 • Bij afwezigheid worden ouders altijd op de hoogte gesteld
 • Leerlingen worden begeleid door enthousiast HBO- en WO- gekwalificeerd personeel
 • Leerlingen maken gratis gebruik van computers
 • Consumpties inbegrepen
 • 2-5 dagen per week open
 • Tijden en dagen in overleg
 • Opzegbaar per 2 weken
 • Uit te breiden met begeleiding in vakanties
 • Begeleiding vindt veelal binnen de eigen school plaats

 

Specifiek voor de huiswerkbegeleiding regulier geldt verder nog:

 • Iedere leerling krijgt een eigen planagenda
 • Ouders ontvangen een brochure over de planmethodiek voor thuis
 • De leerling wordt begeleid bij het aanleren van de planmethodiek volgens vaste planregels. Steeds wordt toegewerkt naar zelfstandigheid. 
 • De eerste weken van begeleiding ligt de focus op het in kaart brengen van de hulpvragen. 
 • Wekelijks een contactmoment met de leerling en controle van de planagenda
 • Een plan van aanpak met 2 actuele werkdoelen
 • Werkdoelen zijn mogelijk op de vier domeinen: persoonlijke basisvaardigheden, plannen, organiseren en structureren, studie-en vakinhoudelijke vaardigheden.
 • Vakinhoudelijke ondersteuning en toetsevaluaties wanneer nodig
 • Aandacht voor studievaardigheden waarbij de leerling werkt met concrete stappenplannen
 • Al het maakwerk wordt dagelijks gecontroleerd op volledigheid.
 • Stof voor so’s en proefwerken wordt vooraf overhoord, afhankelijk van de gestelde doelen binnen plan van aanpak
 • Overig huiswerk (zowel maak- en leerwerk) wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op inhoud, afhankelijk van gestelde doelen binnen plan van aanpak
 • Cijfercontrole
 • Twee keer per jaar de mogelijkheid voor een 10-minutengesprek, op aanvraag van ouders
 • Periodiek contact met de mentor om de voortgang te monitoren indien gewenst

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”Wanneer?” active=”false”]Leerlingen kunnen deelnemen aan de huiswerkbegeleiding op maandag t/m vrijdag van 14.15 uur tot 18.00 uur. Sommige locaties kunnen iets afwijkende openingstijden hebben. Een leerling kan gedurende de gehele openingstijden instromen en zo lang blijven als nodig. Over het algemeen spreken wij een minimale aanwezigheid af; voor vmbo-leerlingen 1,5 uur en voor havo/vwo-leerlingen 2 uur per middag.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Waar?” active=”false”]

Bekijk hier het volledige overzicht van onze locaties[/toggle_item]

[toggle_item title=”Wat kost huiswerkbegeleiding?” active=”false”]

De tarieven kunnen per locatie enigszins van elkaar verschillen. Overal wordt echter met tarieven naar draagkracht gewerkt. Vind een locatie in uw buurt bij huiswerkbegeleiding-locaties.[/toggle_item]

[toggle_item title=”Aanmelden?” active=”false”]Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het speciale aanmeldingsformulier.

Heeft u andere vragen dan kunt u ook contact opnemen via de contactpagina.
[/toggle_item]

[/toggle_box]

[message_box title=”Niet goed-geld terug garantie” color=”yellow”]Voor alle onze diensten op het gebied van studiebegeleiding (light, regulier en extra) geldt een “niet goed-geld terug garantie”. Wij hechten de grootste waarde aan klanttevredenheid door professionaliteit en kwaliteit voorop te stellen. Mocht de begeleiding echter niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u geheel vrijblijvend gedurende de eerste 4 weken opzeggen en betaalt u niets! Eventuele betaalde kosten worden 100% teruggestort.

Na de eerste 4 weken geldt een opzegtermijn van slechts 2 weken (geldend vanaf de eerstvolgende maandag) zodat u gedurende het gehele jaar flexibel bent om wijzigingen in het afgenomen pakket aan te brengen of de begeleiding te beëindigen.

Noot: De niet-goed-geld-terug-garantie geldt alleen voor nieuwe leerlingen, die voor de eerste keer gebruik maken van één van de vormen van studiebegeleiding.[/message_box]