Studiekeuze en beroepskeuze

Het kan voor jongeren lastig zijn om een onderbouwde studie- of beroepskeuze te maken. Het aanbod is ontzettend groot waardoor het moeilijk is om overzicht te krijgen. Speciaal voor jongeren die hierin niet verder komen en niet weten welke stappen er ondernomen kunnen worden, heeft Spectrum Brabant een traject naar studiekeuze of beroepskeuze samengesteld om samen met een deskundig studieadviseur een helder antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat wil ik later?’. Met een combinatie van onderzoek en persoonlijke begeleiding ben je zeker van je zaak en voorkom je teleurstellingen later in je schoolloopbaan.

Ga direct naar één van onze trajecten:

  1. Studie- en beroepskeuzetraject (regulier)
    Deze vorm van het traject is voor jongeren van alle niveaus op de middelbare school die worstelen met hun profiel- of studiekeuze en voor jongvolwassenen van alle niveaus die op zoek zijn naar een nieuwe opleiding of specialisatie na het stoppen of afronden van de huidige opleiding.
  2. Gespecialiseerd Studie- en Beroepskeuzetraject ASS/AD(H)D
    Deze vorm van het traject richt zich op jongeren en jongvolwassenen met een diagnose ASS en/of AD(H)D die op zoek zijn naar een profiel- of studiekeuze. Dit traject biedt meer structuur en houdt rekening met de problematiek en mogelijkheden van jongeren en jongvolwassenen met een diagnose.

 

Visie op studiekeuze en beroepskeuze

Centraal staat de eigen motivatie. Ervaringen opdoen, eigen keuzes maken en een groeiproces door kunnen maken zijn sterker dan een studieadvies op zich. Samen met de jongere en de ouders gaat de studieadviseur op zoek naar de mogelijkheden. Er wordt een antwoord gezocht op de vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat doe ik graag?
  • Waar liggen mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn mijn behoeftes?

 

Instrumenten studiekeuze traject

Om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van verschillende mogelijkheden. Het centrum beschikt over een diversiteit aan testmateriaal dat afhankelijk van de hulpvraag wordt ingezet. Wanneer het profiel van de cliënt in kaart is gebracht, gaan we samen op zoek naar beroepen en opleidingen. Hiervoor zetten we onder andere een beroepenzoeker in, waarin we een match kunnen maken met het profiel van de cliënt. Daarnaast worden gerichte gesprekken gevoerd, en worden alle testen en opdrachten zeer concreet en gestructureerd aangeboden.

Het is tevens mogelijk om onderzoek te doen naar de intellectuele capaciteiten om een objectief beeld te krijgen van de individuele mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie over onderzoek en diagnostiek.

Klik hieronder voor meer informatie over de verschillende trajecten: