internetbehandeling

E-health betekent dat je psychologisch hulpverlening krijgt via internet. Een internetbehandeling werkt in de meeste gevallen het beste als aanvulling op persoonlijke contacten met een psycholoog. Echter, in sommige gevallen is een volledige internetbehandeling goed mogelijk. Wil je liever voornamelijk behandeling ontvangen via e-health, dan kan dat ook.  Alleen de intake vindt dan wel persoonlijk plaats. De andere sessies kunnen dan naar behoefte verder afgesproken worden.

Bij een internetbehandeling kun je denken aan (zelfhulp)modules, videobellen of oefenplannen. Je wordt dus digtiaal ondersteund via je computer, tablet of telefoon.

Bij Spectrum Brabant werken we met het programma ‘Minddistrict

Wil je liever eerst helemaal zelf aan de slag met een digitale module? Kijk dan eens wat je verzekeraar (meestal geheel gratis) aanbiedt. Zo vindt je bij Zorgverzekeraar Menzis al 17 verschillende modules om een specifiek probleem aan te pakken.

Na je aanmelding bij onze psychologenpraktijk, kun je in de meeste gevallen direct terecht voor een eerste gesprek. Hieronder lees je hoe de procedure bij aanmelding verloopt.

  • Je meldt je, geheel vrijblijvend, telefonisch of via het online aanmeldformulier aan bij de administratie van Spectrum Brabant. Je maakt je interesse voor behandeling of begeleiding kenbaar.
  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. Deze psycholoog is in de meeste gevallen tevens degene die de verdere behandeling op zich neemt zodat je niet twee keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Tijdens dit eerste gesprek worden de hulpvragen concreet gemaakt en wordt samen bekeken hoe de behandeling het beste vorm gegeven kan worden. Wanneer je een verwijsbrief van je huisarts of een indicatiebesluit van je gemeente hebt, wordt bekeken hoe met de behandeling aangesloten kan worden op de geïndiceerde doelstellingen.
  • Het intakegesprek vindt plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven.
  • Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor de verdere behandelsessies. De psycholoog stelt bij aanvang een behandelplan op, op basis van jouw wensen en hulpvragen. Dit kunnen online modules zijn, belmomenten, internetopdrachten etc.
  • De behandeling vindt deels plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven of op onze locatie in Helmond indien het persoopnlijke consulten betreft. De internetmodules kun je vanzelfsprekend gewoon vanuit thuis doen.
  • Met toestemming jou wordt een kort verslagje aan de verwijzer (zoals huisarts) toegestuurd.
  • Op jouw verzoek kan een aanvullend toelichtend gesprek plaatsvinden om de behandeling te evalueren.
  • Om de kwaliteit van onze behandeling en praktijk zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, maken we binnen Spectrum Brabant gebruik van “routine outcome monitoring (ROM)”. Dit houdt in dat er gevraagd wordt om bij aanvang en bij afronding van de behandeling een korte vragenlijst in te vullen.
  • Tenslotte zal er aan het einde van het behandeltraject, middels een vragenlijst (CQi), ook een klanttevredenheidsonderzoek worden afgenomen. Dit stelt ons in staat om voortdurend te blijven verbeteren en in te spelen op de ervaringen van onze cliënten. Deze vragenlijst staat los van de eerder genoemde ROM en kan meteen na de laatste sessie op locatie worden ingevuld.

Spectrum Brabant maakt gebruik van het platform Minddistrict. Bekijk onderstaand filmpje om een idee te krijgen van de mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.

Bij deze collega’s kun je terecht voor psychologische behandeling met aanvullend e-health:

Bart Vervloed

Bart

Bart Vervloed

Bart Vervloed GZ-psycholoog / EMDR-therapeut / Teamleider Zorg “Vanuit een brede theoretisch kennis tot een behandeling komen, die juist bij...

Margreet Wetzels

Margreet

Margreet Wetzels

Margreet Wetzels GZ-psycholoog / EMDR-therapeut “Samen zicht krijgen op de kern van de problemen, om vanuit daar een weg te...

Barbarien Blaauw

Barbarien

Barbarien Blaauw

Barbarien Blaauw GZ-Psycholoog “Een probleem oplossingsgericht aanpakken en leren inzien dat je van een probleem een uitdaging kan maken!”

Inge van der Heijden

Inge

Inge van der Heijden

Inge van der Heijden GZ-psycholoog / EMDR-therapeut “Vanuit vertrouwen in jouw mogelijkheden, een serieus luisterend oor, en waar het kan...