EMDR voor kinderen

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR voor kinderen is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. De therapievorm is echter ook bij andere klachten effectief, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is en bijzonder goede resultaten in korte tijd worden behaald. Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen. Veel voorkomende klachten bij getraumatiseerde kinderen en jongeren zijn: er steeds aan denken, nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen. Ook kunnen zij extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn. Voordelen EMDR

  • Het is een effectieve methode. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.
  • Het werkt snel. Bij kinderen is dat extra belangrijk omdat onverwerkte herinneringen de gezonde ontwikkeling kunnen remmen of blokkeren. Snelle behandeling zorgt ervoor dat kinderen weer ‘verder kunnen leven’ en voorkomt klachten op de lange termijn.
  • Kinderen en jongeren vertellen ons dat ze EMDR minder vervelend vinden dan ‘praattherapie’. Dit komt doordat zij bij EMDR niet lang aan de traumatische herinnering hoeven te denken. Sommigen vinden het raar, grappig of zelfs leuk om te doen.

Overgenomen van http://www.emdrkindenjeugd.nl

Hoe gaat EMDR in z’n werk?  Onze therapeutvraagt je kind om aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende ‘stimulus’. Dit kunnen handbewegingen zijn of knipperende lichtjes op een speciaal apparaatje. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand of lichtjes op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Na elke set wordt er even rust genomen. Je kind zal vervolgens gevraagd worden wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een hele stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Na elke set oogbewegingen wordt gevraagd te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?  De aangeboden sets oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in je eigen levensgeschiedenis.

Overgenomen van http://www.emdr.nl

 

Verhelderende filmpjes over EMDR voor kinderen:

EMDR is een effectieve behandeling voor kinderen om trauma’s, angsten en nare ervaringen te verwerken. Bekijk dit informatieve filmpje eens om een heel aantal kinderen met allerelie verschillende klachten te horen over hun ervaringen met EMDR. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bij deze collega’s kun je terecht voor een EMDR voor kinderen:

Margreet Wetzels

Margreet

Margreet Wetzels

Margreet Wetzels GZ-psycholoog / EMDR-therapeut “Samen zicht krijgen op de kern van de problemen, om vanuit daar een weg te...

Inge van der Heijden

Inge

Inge van der Heijden

Inge van der Heijden GZ-psycholoog / EMDR-therapeut “Vanuit vertrouwen in jouw mogelijkheden, een serieus luisterend oor, en waar het kan...