Psychologische behandeling voor kinderen

Alle kinderen, jongeren en gezinnen die tijdelijk vastlopen kunnen direct bij één van onze psychologen terecht voor kortdurende behandeling en/of psychologisch deelonderzoek. Voor volledige vergoeding vanuit de Jeugdwet is een indicatie van de gemeente nodig. Echter, ook zonder een verwijzing kun je door ons geholpen worden, je betaalt de kosten dan zelf.

Bij Spectrum Brabant werken ervaren psychologen die op een praktische, nuchtere manier samen met jullie bekijken wat er aan de hand is en wat je er aan kunt doen. De behandeling is kortdurend en oplossingsgericht. Dat betekent dat we voornamelijk in het hier en nu kijken; wat kunnen jullie vandaag doen zodat het morgen een stukje beter gaat.
De behandeling wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd (GZ-)psycholoog. Lees meer over wat een kinderpsycholoog doet en de verschillende specialismen.

Soms lopen kinderen en jongeren op een bepaald punt even vast. Een individuele, kortdurende therapie kan dan uitkomst geven, al dan niet in combinatie met andere gezinsleden. Ouders worden vanzelfsprekend altijd nauw bij de behandeling betrokken.  Een aantal voorbeelden van problemen waarbij een behandeling door een psycholoog uitkomst kan bieden:

 • Somberheidsklachten, lusteloosheid of desinteresse in het dagelijkse leven
 • (Sociale) angstklachten
 • Concentratieproblemen
 • Psychosomatische klachten als hoofdpijn, buikpijn of hyperventileren
 • Slecht kunnen eten of slapen
 • Fobieën of angsten
 • Obsessief-compulsieve klachten
 • Verwerken van een schokkende gebeurtenis (traumabehandeling)
 • Emotionele problemen door rouw of een scheiding
 • Problemen in de sociale contacten
 • Agressieproblematiek en problemen met de frustratie tolerantie
 • Onzekerheid en last hebben van een negatief zelfbeeld en/of faalangst
 • Leren omgaan met een bijzondere eigenschap of conditie zoals hooggevoeligheid, autisme, ADHD, etc.

Na aanmelding bij onze psychologenpraktijk, kunnen jullie in de meeste gevallen direct terecht voor een eerste gesprek. Hieronder lees je hoe de procedure bij aanmelding verloopt.

 • Je meldt je kind, geheel vrijblijvend, telefonisch of via het online aanmeldformulier aan bij de administratie van Spectrum Brabant. Je maakt jullie interesse voor behandeling of begeleiding kenbaar.
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. Deze psycholoog is in de meeste gevallen tevens degene die de verdere behandeling op zich neemt zodat jullie niet twee keer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Tijdens dit eerste gesprek worden de hulpvragen concreet gemaakt en wordt samen bekeken hoe de behandeling het beste vorm gegeven kan worden. Wanneer je een verwijsbrief van je huisarts of een indicatiebesluit van je gemeente hebt, wordt bekeken hoe met de behandeling aangesloten kan worden op de geïndiceerde doelstellingen.
 • Het intakegesprek vindt plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven samen met de ouders en, afhankelijk van de leeftijd van het kind en wensen van ouders, deels met het kind of jongere.
 • Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor de verdere behandelsessies. De psycholoog stelt bij aanvang een behandelplan op, op basis van jullie wensen en hulpvragen.
 • De behandeling vindt in principe plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven of op onze locatie in Helmond. In sommige gevallen kan de behandeling thuis of op een andere locatie plaatsvinden. Houd in dat geval rekening met bijkomende reiskosten.
 • Met toestemming van jullie wordt een kort verslagje aan de verwijzer (zoals huisarts) toegestuurd.
 • Op verzoek kan een aanvullend toelichtend gesprek plaatsvinden om de behandeling te evalueren.
 • Om de kwaliteit van onze behandeling en praktijk zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, maken we binnen Spectrum Brabant gebruik van “routine outcome monitoring (ROM)”. Dit houdt in dat er gevraagd wordt om bij aanvang en bij afronding van de behandeling een korte vragenlijst in te vullen.
 • Tenslotte zal er aan het einde van het behandeltraject, middels een vragenlijst (CQi), ook een klanttevredenheidsonderzoek worden afgenomen. Dit stelt ons in staat om voortdurend te blijven verbeteren en in te spelen op de ervaringen van onze cliënten. Deze vragenlijst staat los van de eerder genoemde ROM en kan meteen na de laatste sessie op locatie worden ingevuld.

Let op! Aanmelden is op dit moment niet mogelijk. Neem bij interesse contact op met ons hoofdkantoor.

Bij deze collega’s kun je terecht voor psychologische behandeling:

Barbarien Blaauw

Barbarien

Barbarien Blaauw

Barbarien Blaauw GZ-Psycholoog “Een probleem oplossingsgericht aanpakken en leren inzien dat je van een probleem een uitdaging kan maken!”

Inge van der Heijden

Inge

Inge van der Heijden

Inge van der Heijden GZ-psycholoog / EMDR-therapeut “Vanuit vertrouwen in jouw mogelijkheden, een serieus luisterend oor, en waar het kan...