Verslag en hand-out lezing ADHD door Prof. Roeyers

Home / Algemeen / Verslag en hand-out lezing ADHD door Prof. Roeyers
Verslag en hand-out lezing ADHD door Prof. Roeyers

Donderdag 23 mei 2013 organiseerden wij een lezing over ADHD, met als spreker niemand minder dan Prof. Dr. Herbert Roeyers van de universiteit Gent.

Bekijk hieronder ons korte video-verslag, lees de review en download de hand-out. 

 

 

Verslag lezing ADHD door Prof. Herbert Roeyers:

Wat een boeiende avond! Een lezing (of moeten we zeggen een college) vol met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en een nieuwe kijk op ADHD. Pittige kost, dat zeker, maar zeer de moeite waard.

Prof. Dr. Herbert Roeyers heeft ons deelgenoot gemaakt van de allerlaatste onderzoeksresultaten die een ander licht op ADHD laten schijnen. Hoe impulsief zijn kinderen met ADHD eigenlijk? En hoe zit het met dat aandachtstekort?

Roeyers ontkrachtte de traditionele aanname dat ADHD in eerste instantie een probleem is van de executieve functies. Hoewel bij sommige kinderen met ADHD dit aantoonbaar het geval is, gaat dit niet op voor alle kinderen met ADHD. Bovendien geldt dit niet specifiek voor kinderen met ADHD (ook kinderen met autisme of dyslexie vertonen dezelfde dysfunctie).  Recente onderzoeksresultaten pleiten voor een nieuwe definiëring van ADHD:

“ADHD is een heterogene psychopathofysiologische stoornis die gekenmerkt wordt door variatie in beperkingen tussen en fluctuaties van de expressie van beperkingen bij individuen”

Begrijpt u het? Ingewikkelde kost, dat was het zeker. Toch wist Roeyers met veel voorbeelden langzaam te verduidelijken waar het om gaat. Dat kinderen met ADHD bv. zoveel moeite hebben met wachten. Ondermeer doordat de hersenen bij hen niet automatisch in actie komen om het wachten draaglijk te maken. Dat kinderen met ADHD helemaal niet zo impulsief zijn, maar bv. wel afgeleid worden door de eigen gedachten die niet op tijd worden uitgeschakeld bij het uitvoeren van taken (zoals dit wel bij andere kinderen gebeurt). En dan nog het aandachtsprobleem. Roeyers durft de stelling aan dat er geen sprake is van een structureel aandachtsprobleem bij kinderen met ADHD. Immers, zij presteren net zo goed op taken wanneer deze met een optimale snelheid/interval wordt aangeboden. Er zijn dan geen verschillen met kinderen zonder ADHD. Het verschil wordt pas significant wanneer de taak bijzonder traag of bijzonder snel wordt aangeboden. Een aandachtstraining voor ADHD-ers? Nee, zegt Roeyers, dat is alleen maar zinvol bij kinderen die op alle snelheden uitvallen en dat is duidelijk niet het geval bij ADHD. Medicatie daarentegen werkt wel, zoals onomstotelijk is bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Althans, het gunstige effect toont zich met name op bepaalde periodes van de dag (wanneer de arousel laag is) en bij die taken met een langere interval (trage aanbieding met periodes van wachten). Bij zeer snelle aanbieding van taken wordt er echter geen verbetering door medicatie gemeten. Roeyers verwacht dan ook dat in de nabije toekomst het individueel afstemmen van medicatie over de dag, weer een stap in de goede richting zal zijn.

Dat kinderen met ADHD een hekel hebben aan uitstel van beloning was ons natuurlijk al wel bekend. Roeyers benadrukt hierbij de gevoeligheid voor ‘materiële’ beloningen van kinderen met ADHD. Zij blijken veel minder gevoelig te zijn voor sociale beloningen zoals een schouderklopje. Dit betekent natuurlijk niet dat we kinderen met ADHD nu maar overal een euro voor moeten geven, maar meer tastbare beloningen (bv. puntensystemen e.d.) werken toch echt beter.

Een aantal uitspraken die de kern van de lezing ons inziens goed weergeven:

Mensen met ADHD hebben geen aandachtsproblemen, zij hebben ook geen problemen met de executieve functies. Nee, zij hebben problemen om voldoende energie tot hun beschikking te hebben om een taak adequaat uit te voeren….

Er zijn duidelijke context en motivationele factoren die een rol spelen bij het wel of niet zien van ADHD-gedrag. Contextuele factoren zijn bv. een wachtsituatie zoals klaar zijn met je werk in de klas, overgang van de ene naar de andere taak e.d.

We zijn geëvolueerd van een statische naar een meer dynamische kijk op ADHD; ADHD-gedrag fluctueert sterk; gedurende de dag, spontaan maar ook door context en motivatie.

Wij kijken uit naar nieuwe publicaties van Prof. Roeyers en zijn collega’s en hopen hem in de toekomst opnieuw te mogen verwelkomen voor een live-update!

Wat vond u van de lezing? Kijk op onze facebook-pagina (bekijk ons filmpje!) en laat gerust een reactie achter! www.facebook.com/spectrumbrabant

 

PDF download lezing ADHD RoeyersDownload hier de hand-out van de lezing.