Lezing nieuwe generatie eye-opener!

Home / Algemeen / Lezing nieuwe generatie eye-opener!
Lezing nieuwe generatie eye-opener!

Op donderdagavond 8 november heeft Pedro De Bruyckere ons wakker geschud met zijn lezing ‘Generatie X, Y of Einstein’. Met zijn aanstekelijke enthousiasme en talrijke, voor iedereen herkenbare voorbeelden, ontkrachtte hij veel van de heersende vooroordelen over ‘de jeugd van tegenwoordig’ en de verschillen . Pedro concludeert dat de kloof tussen de generaties niet zo groot is als vaak wordt gedacht, en dat het gedrag en de denkwijze van de huidige generatie jongeren (‘Generatie Why’ of ‘Generatie 4/5’) veelal worden beïnvloed door hun omgeving. Onder meer de financiële crisis waarin ze zijn opgegroeid, en de daarmee samenhangende veeleisende carrières die zo belangrijk zijn voor hun ouders, laten hun sporen na. De oplossing: Samen, Optimisme & Rust. Niet alleen voor de jongere zelf, maar zeker ook voor degenen die met hen omgaan. 

Wij bedanken Pedro hartelijk voor zijn inspirerende en humorvolle invulling van deze avond!

 

Download PDF File

Download hier de presentatie behorende bij deze lezing.