Handout en verslag lezing Saskia Siepenbleek

Home / Algemeen / Handout en verslag lezing Saskia Siepenbleek
Handout en verslag lezing Saskia Siepenbleek

Download de handout van deze lezing:

20160615_lezing_spectrumbrabant

 Korte samenvatting van de lezing: De mogelijkheden van leerlingen met autisme

Hoe werk je oplossingsgericht!

Saskia begint de lezing met een treffend voorbeeld uit de Praktijk. Ze verdeelt de zaal in tweeën. Beide helften krijgen een andere tekst te lezen over “Jasper”.
Vervolgens krijgt de zaal de vraag: Zou het beter zijn voor Jasper om naar het speciaal onderwijs te gaan? De ene helft denkt wel dat dat goed voor Jasper kan zijn.

Dit deel van de zaal heeft gezien waar Jasper allemaal moeite mee heeft. Het andere deel van de zaal heeft gelezen wat Jasper allemaal wel kan. En dit legt meteen de kern van de avond bloot.

In het verleden waren de verslagen over de moeilijkheden noodzakelijk om budget te krijgen. Deze moeilijkheden werden zelfs aangedikt.
Maar indien je er voor kiest om te starten bij de mogelijkheden en de krachten van deze leerling is er veel meer mogelijk.

Saskia geeft veel concrete adviezen en deelt haar visie met het publiek. Op deze plek een aantal adviezen om te inspireren:

 • Realiseer je dat je altijd vanuit je eigen perspectief naar het kind kijkt
 • Zorg dat je alle kanten van het kind erbij betrekt. Raadpleeg alle betrokkenen en vergeet niet om het kind zelf te vragen wat het vindt. Betrek het kind bij zijn eigen proces en laat weten dat je oprecht geïnteresseerd bent.
 • Saskia raadt het boek “Volwassen worden met autisme: Tien vuistregels en person driven planning” aan.
  De tip van Saskia is om de (soms grote) dromen van kinderen aan te pakken als vertrekpunt. Zorg daarbij wel dat de stappen erheen concreet en klein zijn.
  En daarnaast zorg je voor een plan B. Zeker als kinderen zich heel star aan plan A vastgrijpen, zul je een alternatief doel of een alternatieve weg moeten kunnen bewandelen.
 • Kijk naar wat wel kan. En als je daar vertrekt kun je vanuit dat punt verder bouwen. Iedereen heeft mogelijkheden, al is het soms lastig om deze te vinden.
 • Pas op met steeds benoemen wat een kind niet kan. Als een kind dat maar vaak genoeg hoort, gaat het daar ook in geloven. Ga liever uit van een growth mindset.
 • Vermijd de zin “nu weet ik het ook niet meer”, want dat helpt zeker niet.
 • Maak progressie zichtbaar. Maak duidelijk wat de doelen zijn en laat zien hoe dat gaat (directe terugkoppeling). Zo maak je de leerling onderdeel van zijn eigen proces.
 • Stimuleer groei! Geef uitdagingen, geef complimenten op het proces.

Saskia maakt heel duidelijk dat we op een andere manier naar de kinderen moeten kijken:

Ga uit van de mogelijkheden, de kracht en de uniciteit van de persoon. Kernvraag hierbij is:

“wat kan ik voor je doen, zodat jij je doel kunt bereiken”