Lezingen en presentaties

Home / Lezingen en presentaties

Spectrum Brabant verzorgt op verzoek jaarlijks lezingen en presentaties op scholen en onderwijsinstellingen. De lezingen worden verzorgd op de eigen school of evt. op de locatie van Spectrum Brabant. Deelname voor deze lezingen staat, afhankelijk van de voorkeur van school, o.a. open voor leden van de ouderraad, leerlingbegeleiders, docenten en/of ouders.

Thema’s waar aan gedacht kan worden:

  • Sociaal-emotionele problemen
  • Trauma- en verliesverwerking
  • Plannen en organiseren
  • Studievaardigheden
  • Autisme
  • ADHD
  • Leerproblemen
  • Gedragsproblemen