Online behandeling

Zit weer lekker in je vel.

Gaat het even niet zo vlotjes en wil jij graag weer lekker in je vel zitten? Onze GZ-psychologen werken praktisch en gericht op de oplossingen van de door jou ervaren problemen. Onze praktijk biedt Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg) voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problematiek.

Je krijgt bij online behandeling dezelfde kwaliteit als bij de face tot face behandeling. Alleen dan zien we elkaar niet in het echt maar maken we gebruik van beeldbellen. Het is aan jou wat je fijner vindt, face to face of online.

Meer informatie

Iedereen die tijdelijk vastloopt kan direct bij één van onze psychologen terecht voor kortdurende behandeling. Voor volledige vergoeding vanuit je zorgverzekeraar heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Echter, ook zonder een verwijzing kun je door ons geholpen worden, je betaalt de kosten dan zelf.

Iedereen gaat wel eens door een moeilijke periode, een tijd dat je er even “doorheen” zit. Zelfstandig of met hulp van vrienden en familie probeer je je leven weer op de rit te krijgen. Soms kan een steuntje in de rug van een professional je net dat extra zetje geven om zaken weer zelfstandig en met meer vertrouwen aan te kunnen. Bij Spectrum Brabant werken ervaren psychologen die op een praktische, nuchtere manier samen met jou bekijken wat er aan de hand is en wat je er aan kunt doen. De therapie is in principe kortdurend en oplossingsgericht. Dat betekent dat er voornamelijk in het hier en nu gekeken wordt; wat kun je nu doen om je morgen weer sterker te voelen.
De behandeling wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd (GZ-)psycholoog. Lees meer over wat een psycholoog doet en de verschillende specialismen.

Veel mensen lopen gedurende hun leven op een bepaald punt even vast. Een individuele, kortdurende therapie kan dan uitkomst geven. Een aantal voorbeelden van problemen waarbij een individuele therapie of behandeling door een psycholoog uitkomst kan bieden:

 • Somberheidsklachten, lusteloosheid of desinteresse in het dagelijkse leven
 • Overspannenheid of burnout
 • (Sociale) angstklachten
 • Concentratieproblemen
 • Psychosomatische klachten als hoofdpijn, buikpijn of hyperventileren
 • Slecht kunnen eten of slapen
 • Fobieën of angsten
 • Obsessief-compulsieve klachten
 • Verwerken van een schokkende gebeurtenis (traumabehandeling)
 • Emotionele problemen door rouw of een scheiding
 • Problemen in de sociale contacten
 • Agressieproblematiek en problemen met de frustratie tolerantie
 • Onzekerheid en last hebben van een negatief zelfbeeld en/of faalangst
 • Leren omgaan met een bijzondere eigenschap of conditie zoals hooggevoeligheid, autisme, ADHD, etc.

Wij zijn een praktijk voor generalistische basis GGZ. Dit betekent dat wij hulpvragen binnen een afgebakende, korte termijn behandelen. Voor meer complexer problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek en meer complexe psychiatrische aandoeningen verwijzen wij u graag door naar de specialistische ggz.

Daarnaast kunt u niet bij ons terecht voor relatietherapie, psychodiagnostiek en uitvoerige schematherapie.

Wij werken concreet, evidence-based en doelgericht.
Een behandeling is vaak pas geslaagd wanneer we precies weten in welke richting we gaan werken. Hiertoe worden samen met de behandelaar concrete behandeldoelen opgesteld. Tijdens de behandeling werken we vervolgens aan deze doelen door concrete handvatten en opdrachten mee te geven. We baseren ons hierbij op interventies uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij we praktisch en doelgericht gaan kijken naar uw gedachten en gedrag. Indien passend, zetten we EMDR in waar nodig.

Onze aanpak richt zich voornamelijk op het hier en nu. Wij gaan er hierbij vanuit dat de oplossing voor problemen meestal niet ligt in het langdurig graven in het verleden, maar naar wat u in het hier en nu kunt veranderen om u weer beter te voelen. Het gaat dus vaak ook meer over ‘doen’ dan over ‘praten’.

Voor ons is het belangrijk dat u na de behandeling op eigen kracht verder kunt. U beschikt over de juiste handvatten om zelfstandig uw einddoel te bereiken waarbij u het vertrouwen heeft om zonder steun van uw behandelaar verder te kunnen.

Wilt u meer weten over wat een cognitieve gedragstherapie of EMDR inhoudt? Bekijk dan eens onderstaande links:

https://www.cognitievegedragstherapie.nl/home

Wat is EMDR?

Na je aanmelding bij onze psychologenpraktijk, wordt er contact met je opgenomen voor verdere informatie en een eventueel intakegesprek. Hieronder lees je hoe de procedure bij aanmelding verloopt.

Let op: Op dit moment is er helaas een aanmeldstop bij onze psychologenpraktijk. De wachttijd bedraagt meer dan 3 maanden.

 • Je meldt je, geheel vrijblijvend aan via het online aanmeldformulier van Spectrum Brabant.
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. Deze psycholoog is in de meeste gevallen tevens degene die de verdere behandeling op zich neemt zodat je niet twee keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Tijdens dit eerste gesprek worden de hulpvragen concreet gemaakt en wordt samen bekeken hoe de behandeling het beste vorm gegeven kan worden. .
 • Het intakegesprek vindt plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven.
 • Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor de verdere behandelsessies. De psycholoog stelt bij aanvang een behandelplan op, op basis van jouw wensen en hulpvragen.
 • Met toestemming van jou wordt een kort verslagje aan de verwijzer (zoals huisarts) toegestuurd.
 • Op verzoek kan een aanvullend toelichtend gesprek plaatsvinden om de behandeling te evalueren.
 • Om de kwaliteit van onze behandeling en praktijk zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, maken we binnen Spectrum Brabant gebruik van “routine outcome monitoring (ROM)”. Dit houdt in dat er gevraagd wordt om bij aanvang en bij afronding van de behandeling een korte vragenlijst in te vullen.
 • Naast de eindmeting van de eerder genoemde ROM wordt er na afsluiting tevens een digitaal tevredenheidsonderzoek(CQi) naar u toe gestuurd. Dit stelt ons in staat om voortdurend te blijven verbeteren en in te spelen op de ervaringen van onze cliënten.