Organisatie-oud

Home / Organisatie-oud

Spectrum Brabant is een centrum voor zorg en onderwijs bestaande uit drie bedrijfstakken, onderling nauw met elkaar verweven:

 1. SPECTRUM ONDERWIJS bestaande uit het Huiswerkinstituut en onze Schoolbegeleidingsdienst
 2. SPECTRUM ZORG bestaande uit een Psychologenpraktijk en het Centrum voor autisme en ADHD
 3. SPECTRUM ACADEMIE met eigentijdse methodieken en lesmethodes voor  professionals uit zorg en/of onderwijs.

 

Spectrum Brabant is een social enterprise. Dit betekent dat minimaal 50% van onze winst direct ten goede komt aan de door ons gestelde maatschappelijke doelen. Écht iets betekenen voor een ander, is de kern en missie van Spectrum Brabant. Dit doen wij onder andere door:

 • te werken met tarieven naar draagkracht voor minimaal 50% van onze diensten;
 • te werken met lager dan marktconforme tarieven daar waar de organisatie dit toelaat;
 • minimaal 10% van onze arbeidsplaatsen te reserveren voor collega’s met een moeilijke uitgangspositie op de arbeidsmarkt zoals Wajongers,  mensen met autisme of een andere functiebeperking;
 • onafhankelijk van subsidies te werken;
 • minimaal 1 non-profitcampagne rondom een centraal thema initiëren en draaiend houden;
 • een deel van de gemaakte winst te investeren in de ontwikkeling van materialen en diensten die direct ten goede komen van onze cliënten;
 • het social enterprise-gedachtegoed actief uit te dragen door onze gecertificeerde trainers (zie Bikkeltrainingen.nl) mee te laten werken aan het beschikbaar stellen van gratis plaatsen in door hen verzorgde trainingen.

 

 

Wat doen wij?

Vanuit ons centrum bieden wij psychologisch onderzoek, behandeling en gerichte begeleiding aan kinderen en volwassenen op het gebied van zorg en onderwijs. Vertrouwen en kwaliteit staan wat ons betreft daarbij centraal. Iedereen die bij Spectrum Brabant aanklopt voor een extra steuntje in de rug, kan rekenen op een persoonlijke en accurate benadering waarbij de eigen vraag centraal staat. Daarnaast willen wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving zijn voor professionals met hart en passie voor het eigen vak.

Geschiedenis

Spectrum Brabant is opgericht in 2005 als eenmanszaak door Inke Brugman. Vanaf 2010 participeert Carol van de Laar als mede-eigenaar en werd de rechtsvorm omgezet naar een V.O.F. Sinds 2015 zijn wij een B.V. bestaande uit verschillende holdings o.a. Spectrum Brabant Onderwijs B.V., Spectrum Brabant Zorg B.V. en Spectrum Brabant Academie B.V.
Met een eerste vestiging in Veldhoven begon het centrum als huiswerkinstituut met een speciaal aanbod voor leerlingen met autisme en ADHD. Dat hier veel behoefte aan was, bleek uit de gestage groei van 1 naar 6 locaties in 3 jaar tijd. Inmiddels is Spectrum Brabant marktleider in de regio Eindhoven en omgeving met meer dan 14 locaties voor studiebegeleiding. Naast het aanbod op het gebied van onderwijs, is het centrum zich in de loop der jaren steeds meer gaan specialiseren op het gebied van individuele behandeling en begeleiding. Continue ontwikkeling en innovatie kenmerkt het centrum en haar medewerkers resulterend in diverse publicaties en bijscholingstrajecten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de uitsplitsing naar drie bedrijfstakken, onderling nauw met elkaar verweven:

 1. SPECTRUM ONDERWIJS bestaande uit het Huiswerkinstituut en onze Schoolbegeleidingsdienst
 2. SPECTRUM ZORG bestaande uit een Psychologenpraktijk en het Centrum voor autisme en ADHD
 3. SPECTRUM ACADEMIE met eigentijdse methodieken en lesmethodes voor  professionals uit zorg en/of onderwijs.

BewarenBewaren