Kwaliteit

Home / Organisatie-oud / Kwaliteit

Voor Spectrum Brabant komt kwaliteit en professionaliteit in alle gevallen op de eerste plaats. Wij werken continue  aan bijstelling en verbetering van het aanbod en de gebruikte methodieken. Het is onze stellige overtuiging  dat zonder gebruik van eenduidige methodieken geen professionele behandeling en begeleiding geboden kan worden.

Alle medewerkers scholen zich dan ook regelmatig bij en staan continue onder supervisie van ervaren GZ-psychologen, orthopedagogen en onderwijskundigen. Jaarlijks wonen alle medewerkers studiedagen, congressen en workshops bij.

Wij zijn een Social Enterprise wat betekent dat wij het maatschappelijk belang voorop stellen en geld verdienen van secundair belang is. Minimaal 50% van de gemaakte winst wordt ingezet om voor iedereen eerlijke kansen te creëren op het gebied van persoonlijk welzijn en onderwijs.

Wij beschikken over het keurmerk BasisGGz: een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ.  Tevens zijn wij in het bezit van een WTZI-erkenning. Deze erkenning houdt in dat we bij de overheid bekend zijn als zorginstelling en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Spectrum Brabant is erkend door de LVSI (Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten), een keurmerk met scherpe kwaliteitseisen en richtlijnen. Een onafhankelijke klachtencommissie maakt deel uit van de kwaliteitsbewaking. 

Hieronder een overzicht van de kwalificaties en organisaties waarbij Spectrum Brabant is aangesloten:

Afkorting Betekenis
BIG BIG-registratie GZ-psychologen bij het RIBIZ (Registratie en Informatie Beroepsoefenaren in de Zorg)
Basiskeurmerk
GGz
Keurmerk voor kwaliteit in de basis geestelijke gezondheidszorg.
Psyzorg PsyZorg ZO-Brabant is een regionaal samenwerkingsverband van psychologenpraktijken die werkzaam zijn in Zuidoost-Brabant. 
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
WTZI Erkend zorginstelling conform geldende wet-en regelgeving.
CRKBO Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs
LBRT Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers
LVSI Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten
Social Enterprise.nl Landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt.
Balans Oudervereniging voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen
Per Saldo Belangenvereniging van en voor mensen met een Persoonsgebonden budget
ECABO Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
   

 

Wij vinden het belangrijk dat Spectrum op kwaliteit wordt beoordeeld door externen. Maar wij willen het natuurlijk ook uitstekend doen voor onze eigen medewerkers. Daarom zijn wij in 2017 een traject gestart om de duurzame inzetbaarheid van onze eigen medewerkers te vergroten. Dit doen wij met hulp van het Europees Sociaal Fonds.

 

Op het moment loopt een officiële aanvraag tot ISO-certificering. De  ISO 9001 is een norm waarin staat beschreven waar het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie aan moet voldoen. Spectrum Brabant voldoet aan alle eisen en wij hopen het certificaat binnenkort te ontvangen.