Missie en visie

Home / Organisatie-oud / Missie en visie

Spectrum Brabant is een social enterprise wat betekent dat wij het maatschappelijk belang voorop stellen en geld verdienen van secundair belang is. Minimaal 50% van de gemaakte winst wordt ingezet om voor iedereen eerlijke kansen te creëren op het gebied van persoonlijk welzijn en onderwijs. Klik hier om meer te lezen over wat wij als organisatie doen of bekijk informatie over social enterprises op Social Enterprise NL.

 

Missie

Wij helpen onze medewerkers op een professionele, effectieve en betrokken manier kinderen
en volwassenen te laten groeien op het gebied van onderwijs en persoonlijk welzijn,
waarbij wij de winst inzetten voor het maatschappelijk belang.

 

Visie

Uit onze missie wordt duidelijk dat wij bijzonder veel waarde hechten aan mogelijkheden tot groei en ontwikkeling van zowel cliënten, eigen werknemers als de maatschappij. ‘Echt iets voor een ander kunnen betekenen’ is de kern van Spectrum Brabant. Dit betekent voor ons vanuit oprechte betrokkenheid aansluiten bij waar de cliënt om vraagt, met betaalbare en professionele methodieken.

Het is de visie van Spectrum Brabant dat….

  • betrokken en professionele werknemers voortvloeien uit een inspirerende en uitdagende werkomgeving met aandacht voor autonomie, meesterschap en zingeving
  • …de vraag van de cliënt en de effectiviteit van de hulp centraal staan.
  • …hulpverlening op het gebied van zorg en onderwijs wordt geboden volgens professionele standaarden met evidence-based methodieken.
  • …daar waar bestaande methodieken tekort schieten, tijd en geld wordt gestoken in het zelf (door)ontwikkelen van effectieve behandelmethoden.
  • …kinderen en volwassenen met milde problematiek op het gebied van school, werk, en persoonlijk welzijn direct geholpen kunnen worden, zónder wachtlijsten.
  • maatschappelijke betrokkenheid zich dient te vertalen in concrete diensten en acties zodat er aantoonbaar iets betekend kan worden voor diegene met een zwakkere of moeilijkere uitgangspositie in de samenleving. 

 

[quote align=”center” color=”#999999″]

Samengevat vertaalt onze visie zich naar twee kernwaardes:

1. Tevreden klanten
2. Tevreden werknemers

[/quote]

Middels het consequent centraal stellen van deze waardes, wordt ons inziens de hoogst mogelijke kwaliteit bereikt, voor nu en voor de lange duur.

Spectrum Brabant is een maatschappelijk betrokken organisatie. Wij strijden op lokaal én landelijk niveau voor gelijke kansen voor iedereen. Vanuit deze missie zijn wij o.a. de non-profit campagne AutismeGeschikt gestart. Een nieuw project is De Huiswerkkamer; huiswerkbegeleiding met tarieven volledig naar draagkracht. De Huiswerkkamer loopt op het moment als pilot op een aantal scholen. Wij hopen hiermee de onderwijskansen van leerlingen te verbeteren, onafhankelijk van de sociaal-economische status.

Maar ook als werkgever proberen wij ons steentje bij te dragen. Ruim 10% van onze arbeidsplaatsen wordt ingevuld door mensen met een moeilijke uitgangspositie op de arbeidsmarkt zoals Wajongers, mensen met autisme of een andere functiebeperking. Met een gedegen, betrokken begeleiding hopen wij hen toe te leiden naar volwaardige participatie binnen de arbeidsmarkt, intern of extern.

BewarenBewaren