Over ons

Spectrum Brabant is een centrum voor zorg en onderwijs bestaande uit drie bedrijfstakken, onderling nauw met elkaar verweven:

bestaande uit het Huiswerkinstituut en onze Schoolbegeleidingsdienst

bestaande uit een Psychologenpraktijk en het Centrum voor autisme en ADHD

met eigentijdse methodieken, trainingen en lesmethodes voor bedrijven en professionals uit zorg en/of onderwijs.

 

Kinderen en volwassenen kunnen bij ons terecht voor:

 • Behandeling Generalistische Basis GGz voor wanneer je tijdelijk vastloopt (kortdurende psychologische behandeling)
 • Begeleiding ZIN en PGB voor wanneer je over een langere periode ondersteuning nodig hebt (persoonlijke begeleiding en coaching bij bv. ASS of ADHD)
 • Persoonlijke coaching voor wanneer je jouw talenten verder wilt ontwikkelen (persoonlijke doelstellingen)

Spectrum Brabant heeft contracten gesloten met 21 gemeentes in Zuidoost-Brabant. Wij hebben tevens met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Met een verwijzing van je huisarts of een indicatie vanuit de Gemeente, worden onze diensten in de meeste gevallen geheel vergoed. Het is natuurlijk ook mogelijk om de begeleiding zelf te financieren. Wij denken in dat laatste geval graag met je mee over een tegemoetkoming in de kosten door middel van onze tarieven naar draagkracht.

 1. Onze unieke expertise binnen het drieluik soft, hard en executieve skills.
  Ons overtuigende antwoord om veerkracht en zelfstandigheid te vergroten. Tevens dé combinatie bij de begeleiding van kinderen met ASS, ADHD of HB.
 1. Een mensgerichte benadering
  Bureaucratische regel-en controle behoefte tot een minimum beperkt zodat onze professionals met een praktische, no-nonsense attitude weer écht met mensen bezig kunnen zijn
 2. Ontwikkeling methodieken en maatwerktrajecten
  Gebaseerd op professionele standaarden en evidence-based methodieken, zetten wij sterk in op toegankelijke en efficiënte trajecten, al dan niet door ons zelf ontwikkeld.
 3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een mensgerichte maatschappij start bij onszelf. Daarom werken wij met tarieven naar draagkracht om hulp voor iedereen toegankelijk te maken.

 1. Wij slaan de brug tussen zorg en onderwijs.
  Door jarenlange kennis en kunde op beide gebieden worden mensen op een samenhangende wijze en vanuit gedeelde verantwoordelijkheid optimaal geholpen.

Voor wie?
Voor iedereen die sterker en steviger in het leven wil staan.

Wat?
Met een breed behandel- en begeleidingsaanbod werken wij aan vergroting van de veerkracht en zelfstandigheid van mensen en hun directe leefomgeving (ouders, sociaal netwerk, leerkrachten en professionals). Ons aanbod omvat begeleiding, behandeling en training.

Wij hebben speciale trajecten voor mensen met ASS, ADHD en HB.

Waar?
Het hoofdkantoor van Spectrum Brabant is gevestigd in Eindhoven aan de Mercuriuslaan 83A.
In Helmond en Veldhoven beschikken wij over nevenlocaties van waaruit psychologische behandeling en begeleiding wordt geboden.

Behandeling en begeleiding wordt aangeboden binnen het werkgebied van de SRE (zie kaart). Studiebegeleiding wordt tevens aangeboden in Tilburg en Den Bosch (klik hier voor een compleet overzicht van al onze locaties voor studie-en huiswerkbegeleiding).

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE kaart [640x480]

Hoe?
Met 15 jaar kennis en ervaring als centrum binnen zorg en onderwijs, zijn wij vergaand gespecialiseerd in methoden om noodzakelijke skills die ten grondslag liggen aan veerkracht en zelfstandigheid, aan te leren en te vergroten. Wij werken daarbij met de combinatie van soft skills (nodig voor veerkracht), hard skills (kennis) en executieve skills (nodig voor zelfstandigheid).

Spectrum Brabant hecht grote waarde aan een goede en cliëntvriendelijke dienstverlening. Onze medewerkers doen hun best om zo goed mogelijk aan te sluiten bij je wensen. Toch kan het voorkomen dat je hierin wordt teleurgesteld. Mocht dit het geval zijn, dan horen we dat graag zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij zijn continue bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en hechten veel waarde aan jouw oordeel.

De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:

 • Het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en opdrachtgevers tegen Spectrum Brabant binnen een redelijke termijn en op zorgvuldige wijze af te handelen;
 • Behoud en verbetering van de kwaliteit door middel van een professionele klachtenbehandeling;

Wat te doen bij een klacht?

In eerste instantie kun je de klacht bespreken met de medewerker in kwestie. In de meeste gevallen zal een klacht in overleg opgelost kunnen worden. Als dit niet tot tevredenheid gebeurt, dan kun je de klacht met de direct leidinggevende van de medewerker bespreken. Indien je hierover niet tevreden bent, dan kun je een officiële klacht indienen bij de directie.

Een klacht bij de directie kun je schriftelijk indienen via mail (info@spectrumbrabant.nl) of per post naar het hoofdkantoor t.a.v. de directie.
De klacht bevat tenminste;

 • Naam, adres e-mailadres en telefoonnummer van de betrokkene;
 • Naam van diegene waar de klacht betrekking op heeft;
 • Omschrijving van de klacht;
 • Relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen met betrekking tot het ontstaan van de klacht.

Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvang je een bevestiging via e-mail.

Uiterlijk binnen 2 weken kun je een reactie op je klacht verwachten. Dit kan ook een formeel antwoord zijn of een mededeling wanneer je een uitgebreid antwoord kunt verwachten. Ben je niet tevreden met onze reactie dan kun je dat op dezelfde wijze kenbaar maken. Daar zal binnen 1 week op worden gereageerd. Mocht de klacht binnen 6 weken niet naar tevredenheid zijn opgelost dan staat het je vrij dit voor te leggen aan één van de klachtencommissies.
Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en voor een termijn van 2 jaar bewaard.

Klachtencommissie

Wanneer er geen oplossing wordt gevonden voor je klacht of als het gesprek naar jouw gevoel niet bevredigend is, kun je ervoor kiezen om de klacht officieel in te dienen bij één van de overkoepelende verenigingen waar Spectrum Brabant lid van is.

 • Voor klachten met betrekking tot studiebegeleiding kun je je wenden tot de LVSI (Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten).
  • Voor klachten op het gebied van psychologische zorg kunt u zich wenden tot de geschillencommissie zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl).
 • Klachten over remedial teaching kun je melden bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).
 • Voor alle overige klachten (trainingen, workshops, lezingen) kun je terecht bij onze onafhankelijke klachtbehandelaar Mevrouw Dr. J.S.E. Dikkers.

Spectrum Brabant staat altijd open voor vernieuwende initiatieven. Daar waar wijzelf of onze collega’s in het veld geen passend antwoord kunnen bieden op prangende vragen, bekijken wij direct welke antwoorden wij intern kunnen bedenken. Zo hebben we met veel enthousiasme als eerste in Nederland een professioneel opleidingsaanbod voor rijinstructeurs ontwikkeld zodat zij beter met kandidaten met autisme of ADHD leren omgaan. Zie ons platform www.rijles-en-autisme.nl en voor ons keurmerk www.spectrumnederland.nl.

Naar aanleiding van alle bezuinigingen op het gebied van zorg en onderwijs hebben wij in april 2011 de non-profit campagne AutismeGeschikt (www.autismegeschikt.nl)  in het leven geroepen. Deze campagne beoogt middels kunst vooroordelen over autisme weg te nemen bij zowel het brede publiek als beleidsmakers op lokaal, provinciaal én landelijk niveau.

Als centrum hebben wij altijd veel aandacht besteed aan weerbaarheid, faalangst en sociale vaardigheden. Deze expertise is samengekomen in een nieuw initiatief: Bikkeltrainingen.nl . Diverse publicaties zoals Brugklas Bikkels en Huiswerk Bikkels zijn inmiddels uitgegeven door Garant en te bestellen via Bol.com.  De trainingen zijn gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. Door het succes van de bikkeltrainingen zijn wij inmiddels gestart met het certificeren van Bikkeltrainers in het hele land.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 14.00 uur op telefoonnummer 040-2549348.

Er is altijd een GZ-psycholoog beschikbaar om je in geval van nood te woord te kunnen staan. Buiten kantoortijden en op feestdagen verzoeken wij je om in geval van crisis, contact op te nemen met de huisartsenpost.

Actuele locaties met routebeschrijvingen vind je op onze contactpagina.

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor info en kortingscodes!

Kwalificaties en erkenningen

LVSI
Basiskeurmerk GGZ
PsyZorg
SKJ kwaliteitsregister
CRKBO geregistreerd
Registerleraar
Social enterprise
BIG-registratie
NIP erkend
WTZI erkenning

Sterk en stevig staan voor iedereen!

Onze focus ligt op het vergroten van jouw veerkracht en zelfstandigheid.