Klachten

Het kan soms voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling die u geboden is. Dat is iets wat we graag hadden willen voorkomen! Desondanks kan dit gebeuren. In dat geval heeft u een aantal mogelijkheden tot uw beschikking.

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan  worden. Doorgaans verheldert een gesprek over de onvrede die er bij u is al het nodige en kan er van daaruit worden nagedacht over de volgende stap, zoals het wel of niet vervolgen van de behandeling.

Komt u er samen niet uit of bespreekt u uw klachten liever niet met uw behandelaar?

Lees dan hier in onze klachtenregeling wat u kunt doen.