Tarieven

Vergoeding door uw zorgverzekeraar 

De eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen is landelijk ondergebracht in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) terwijl de vergoedingen voor behandeling van kind en jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes vallen.

Behandeling volwasssenen

De behandeling wordt volledig vergoed, mits er een verwijzing van de huisarts en er sprake is van een diagnose. Afhankelijk van de diagnose starten we met een kortdurende behandeling bestaande uit cognitieve gedragstherapie en/of oplossingsgerichte therapie. Eventueel kan EMDR onderdeel uitmaken van de behandeling, mits er sprake is van PTSS of er sprake is van een grote invloed van een traumatische ervaring op de klachten. Ook kan in sommige gevallen mindfulness onderdeel uitmaken van de behandeling en kan er overwogen worden om deel te nemen aan een van de groepsbehandelingen.  Al onze behandelmethoden zijn evidence-based en kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. 

In het kort betekent dit dat onze psychologische consulten voor volwassenen:

  • met verwijzing van uw huisarts of medische specialist en de juiste indicatie, volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering (tot een vooraf bepaald maximum);
  • vanaf 18 jaar nog wel een wettelijk eigen risico geldt.
 
Behandeling Kind en Jeugd

Onze psychologische consulten voor kinderen en jongeren:

  • volledig vergoed worden door de gemeente mits er een verwijsbrief door bv. de huisarts is afgegeven of een indicatie is afgegeven door de gemeente;
  • er met verwijzing geen sprake is van een eigen bijdrage.

 

Spectrum Brabant heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract afgesloten (zie lijst onderaan) en met de meeste gemeentes in de regio ZuidoostBrabant. Dit houdt in dat wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar of gemeente en je dus geen betalingen aan ons hoeft te doen.  Maar let op: wanneer een afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, brengen wij geen kosten in rekening. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt een half consult  in rekening te  brengen. Deze kosten kunnen namelijk niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar of gemeente.

*Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het wettelijk eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog open staat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het wettelijk eigen risico? Dan betaal je niets.

Verwijzing huisarts of gemeente

Om voor vergoeding van gesprekken in aanmerking te komen, is altijd een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Kinderen en jeugdigen kunnen ook doorverwezen worden door de gemeente. Je kunt ook zonder verwijsbrief bij ons terecht, maar in dat geval komen de kosten voor eigen rekening. 

Aanmelden en intake

Met de verwijzing meld je je aan bij onze praktijk waarna een afspraak wordt gemaakt voor een intakegesprek (eerste kennismakingsgesprek). Na de intake wordt bepaald welk zorgproduct bij jouw persoonlijke hulpvraag past en hoe de tijd besteed gaat worden.  

Zorgproducten

De overheid heeft  bepaald dat je op basis van de zorgzwaarte in aanmerking komt voor  één van de vier vastgestelde zorgproducten:

1.     Kort: maximaal 294 minuten, gemiddeld 2 – 5 sessies

2.     Middel: maximaal 495 minuten, gemiddeld 5 – 8 sessies

3.     Intensief: maximaal 750 minuten, gemiddeld 8 – 12 sessies

Voor alle zorgproducten geldt dat binnen die tijd alles moet worden gerekend: intake, onderzoek, gesprekken, overleg, verslaglegging, e-mail contacten, internet therapie enzovoort. Het gemiddeld aantal sessies is dan ook slechts een indicatie.

Doorverwijzing

Het kan zijn dat we na de intake moeten concluderen dat je niet binnen de GB-GGZ geholpen kan of mag worden. In dat geval verwijzen we je terug naar je huisarts of naar de gespecialiseerde GGZ. Wij hebben onderlinge afspraken met diverse aanbieders zodat u altijd op de juiste plek terecht kunt.

Aanpassen behandelduur

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat tijdens de behandeling blijkt dat een andere behandelduur passend is. In dat geval kunnen wij switchen naar een ander product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding. Wij zullen je daarvan op de hoogte stellen.

Tarief zelfbetalers

Als er sprake is van onverzekerde zorg hanteren wij een tarief van € 89,50 per consult van 45 minuten.

Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar of uw gemeente

Wij sturen de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar of uw gemeente. U betaalt dus niets aan ons. Wij hebben met veruit de meeste zorgverzekeraars en gemeentes in de regio Zuidoost-Brabant een contract afgesloten, zie hieronder de volledige lijst.

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar of uw gemeente

Dit betekent dat u de facturen zelf betaalt en vervolgens de facturen indient bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een percentage van de kosten terug, meestal tussen de 50 en 80% van de kosten. Uw verzekeraar kan u daar nader over informeren.

Vergoedingsmogelijkheden vanuit scholen

Scholen beschikken veelal over een budget om bij een beperkt aantal kinderen onderzoek te financieren bij vermoedens van leer-en/of ontwikkelingsproblemen. U kunt hiervoor het beste bij uw school informatie inwinnen of er budget voor uw kind beschikbaar is. Hou er echter rekening mee dat scholen over zeer beperkte middelen beschikken en er slechts voor enkele leerlingen per jaar mogelijkheden zijn.

Tarieven geldend vanaf 1 januari 2012

Eerstelijns psychologische behandeling € 89,50 per sessie*
   
Complete aanvraag LGF of herindicatie LGF(voor scholen)
Inclusief onderwijskundig rapport, verklaring ESK, TRF
€ 89,50 per uur
Uurtarief
Algemeen uurtarief geldend voor eerste intakegesprek, aanvullend onderzoek en /of afspraken.
€ 89,50 per sessie*

* Een sessie duurt 45 minuten.

Let op: Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, brengen wij geen kosten in rekening. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt een half consult  in rekening te  brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

 

[toggle_box][toggle_item title=”Lijst van zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben afgesloten” active=”false”]

Achmea groep:
Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Agis, Avéro Achmea, Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co

CZ-groep:
CZ, OWM, Delta Lloyd, OHRA

VGZ-groep:
Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, IZA Cura, Bewuzt, Plus, IAK verzekeringen, Caresco, Turien & Co, Aevitae, VPZ, IZZ, IZA, UMC, Aevitae-De Goudse 

Menzis-groep:
Menzis, AnderZorg, Azivo, HEMA zorgverzekering

Multizorg VRZ:
ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Salland, HollandZorg, Energiek, ASR, De Amerfoortse, Ditzo

Zorg en Zekerheid 

Let op: enkele nieuwe zorgverzekeringen zijn nog niet opgenomen in bovengenoemde lijst. Zolang een zorgverzekeraar valt onder één van bovenstaande groepen, hebben wij ook met hen een contract.

Mocht uw verzekeraar niet in bovenstaande lijst voorkomen, dan kunt u toch gebruik maken van onze hulpverlening. U ontvangt de factuur dan echter zelf en declareert deze achteraf bij uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel u precies per sessie krijgt vergoed.

[/toggle_item]
[/toggle_box]