Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding kan in veel gevallen ontlasting bieden en erger voorkomen. Sommige kinderen kunnen door hun problemen het evenwicht in een gezin behoorlijk verstoren. Dit vraagt bijzonder veel van de ouders (en ook broertjes en zusjes) waarbij op den duur de draagkracht en vindingrijkheid uitgeput raakt. Vaak wordt van alle kanten (ongevraagd) advies geboden en weten de ouders niet meer wat nu nog wel en wat niet meer te proberen. Het kan dan erg prettig zijn als een professional tijdelijk met u meekijkt en samen met u nadenkt over de beste oplossing voor úw kind en in úw specifieke situatie.

Ouders worden tijdens de ouderbegeleiding handvatten en methodieken aangereikt om met de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun kind te leren omgaan. Er kan tevens ondersteuning worden geboden bij het bieden van de dagelijkse structuur van het opgroeiende kind. De hulp is praktisch van aard en sluit aan bij de vragen en wensen van de ouder(s).