Psychologische behandeling

Home / Psychologenpraktijk / Welke behandelvormen? / Psychologische behandeling

Een psychologische behandeling in een Basis GGZ psychologenpraktijk zoals Spectrum Brabant, is in principe kortdurend en wordt uitgevoerd door GZ-psychologen, (neuro)psychologen, orthopedagogen en kinderpsychologen.
Er wordt gewerkt volgens diverse behandelmethoden die wetenschappelijk én in de praktijk effectief gebleken zijn (o.a. cognitief gedragstherapeutisch, inzichtgevend, systeemtherapeutisch, oplossingsgericht). Bij de behandeling van kinderen in de basisschoolleeftijd wordt regelmatig gebruik gemaakt van spelmateriaal.
De behandeling door een psycholoog is primair gericht op het uitbouwen van de mogelijkheden van het kind, gezin of volwassene. Het gaat hierbij o.a. om het vergroten en aanleren van (nieuwe) vaardigheden en inzichten.

Duur van een psychologische behandeling

De duur van de psychologische behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de aard en ernst van de problemen (en varieert van 4 tot 12 sessies). De behandeling kan in sommige gevallen voortgezet worden tijdens een vorm van begeleiding waarbij de nieuw geleerde vaardigheden en inzichten verder worden eigen gemaakt.

 

Kijk ook eens op onze dochterpagina www.bikkeltrainingen.nl (opent in een nieuw tabblad) voor groepstrainingen voor kinderen en jeugdigen.