Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt bij de psychologenpraktijk van Spectrum Brabant, kunt u in de meeste gevallen direct terecht voor een eerste gesprek. Hieronder leest u hoe de procedure bij aanmelding verloopt.

  • U meldt u, geheel vrijblijvend, telefonisch of via het online aanmeldformulier aan bij de administratie van Spectrum Brabant. U maakt uw interesse voor behandeling of begeleiding kenbaar.
  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. Deze psycholoog is in de meeste gevallen tevens degene die de verdere behandeling op zich neemt zodat u niet twee keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Tijdens dit eerste gesprek worden de hulpvragen concreet gemaakt en wordt samen bekeken hoe de behandeling het beste vorm gegeven kan worden. Wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts of een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg heeft, wordt bekeken hoe met de behandeling aangesloten kan worden op de geïndiceerde doelstellingen. 
  • Het intakegesprek vindt plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven. In geval van behandeling van kinderen, vindt het gesprek plaats samen met de ouders en, afhankelijk van de leeftijd van het kind en wensen van ouders, deels met het kind of jongere.
  • Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor de verdere behandelsessies. De psycholoog stelt bij aanvang een behandelplan op, op basis van uw wensen en hulpvragen.
  • De behandeling vindt in principe plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven. In sommige gevallen kan de behandeling thuis of op een nevenlocatie plaatsvinden. Houdt u rekening met bijkomende reiskosten.
  • In overleg met u wordt een kort verslagje aan de verwijzer (zoals huisarts) toegestuurd.
  • Op uw verzoek kan een aanvullend toelichtend gesprek plaatsvinden om de behandeling te evalueren.
  • Om de kwaliteit van onze behandeling en praktijk zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, maken we binnen Spectrum Brabant gebruik van “routine outcome monitoring (ROM)”. Dit houdt in dat er gevraagd wordt om bij aanvang en bij afronding van de behandeling een korte vragenlijst in te vullen.
  • Tenslotte zal er aan het einde van het behandeltraject, middels een vragenlijst (CQi), ook een klanttevredenheidsonderzoek worden afgenomen. Dit stelt ons in staat om voortdurend te blijven verbeteren en in te spelen op de ervaringen van onze cliënten. Deze vragenlijst staat los van de eerder genoemde ROM en kan meteen na de laatste sessie op locatie worden ingevuld.