Rijles & Autisme

Rijles-en-Autisme.nl is een onderdeel van Spectrum Brabant. Spectrum Brabant is een centrum voor zorg en onderwijs waar een gespecialiseerd centrum voor autisme en ADHD onderdeel van uitmaakt.

Spectrum Brabant stelt zichzelf o.a. tot doel de kennis en expertise rondom Autisme en ADHD zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Het is onze missie het leven van alle mensen met een dergelijke aandoening een stukje eenvoudiger te maken door het bieden van enerzijds kwalitatief goede begeleidingsmogelijkheden, maar anderzijds ook zeker door onze kennis en expertise te delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden. Wij hopen door het trainen en bijscholen van allerlei mensen zoals rij-instructeurs, sportleraren, begeleiders van vrijetijdsclubs, medewerkers in de kinderopvang etc. een steentje bij te kunnen dragen in het actief en prettig kunnen participeren van personen met Autisme of ADHD in onze maatschappij.