Schoolbegeleidingsdienst

 

Preventief, positief en oplossingsgericht

Vanuit onze overtuiging steken we structureel in op preventie, samenwerking en kennisdeling.
Dit betekent dat we scholen ondersteunen en trainen om preventief aan veerkracht en weerbaarheid te werken met bijvoorbeeld onze preventieve Bikkelprogramma’s.

We trainen het team om vroegtijdig te signaleren wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft. Vervolgens coachen en adviseren we de leerkracht en het zorgteam om snel te schakelen en vroeg en (laag)intensief hulp vanuit onderwijs èn zorg in te zetten. Deze overtuiging zet ons in beweging.

Ambulante begeleiding

Middels ambulante begeleiding ondersteunen we school om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het reguliere onderwijs.

Hierbij ondersteunen we intern begeleider, leerkracht, leerling en leggen we de verbinding naar de thuissituatie. Ons doel hierbij is om de kwaliteit van interventies en kennis te vergroten en borgen. Spectrum Brabant verzorgt de ambulante begeleiding op diverse basis- en middelbare scholen in Eindhoven en omgeving. Wij streven naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de mogelijkheden, behoeften en wensen van leerling, ouders en school.

Wij komen graag eens vrijblijvend praten om te bekijken waar de aansluiting tussen uw school en Spectrum Brabant gevonden kan worden. Vanzelfsprekend leveren wij graag referenties aan van verschillende schooldirecties.

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding wordt op maat aangeboden in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. In nauw overleg met de school wordt de invulling geheel, gedeeltelijk of aanvullend vorm gegeven.

Individuele leerlingebegeleiding kan een of meer van de volgende onderdelen omvatten:

 1. Eén uur individuele coaching per leerling per schoolweek
 2. Opstellen en updaten handelingsplan/ OPP
 3. Overleg en evaluatie met ouders / mentor
 4. Opstellen handleiding/aanpak leerling
 5. Implementatie aanpak bij docenten
 6. Deelname rapportbesprekingen
 7. Video-interactiebegeleiding

Voortgezet onderwijs – studiebegeleiding op school

Verschillende middelbare scholen in de regio Eindhoven en omgeving hebben gekozen voor een samenwerking met Spectrum Brabant. Het liefst laten wij onze kwaliteit voor zichzelf spreken. Aarzel dan ook niet om referenties te raadplegen!

Hieronder een aantal voordelen zoals genoemd door onze samenwerkingspartners:

 • studiebegeleiding verzorgd door HBO-en WO-personeel (veelal orthopedagogen en psychologen) met ruime aandacht voor planning, studievaardigheden en vakinhoudelijke bijles;
 • met Spectrum Brabant direct toegang tot brede zorg (Spectrum bestaat uit 4 takken; huiswerkinstituut, psychologenpraktijk, schoolbegeleidingsdienst en een centrum voor autisme & ADHD);
 • doorgaande lijn en verbreding van de begeleiding van zorgleerlingen;
 • leerlingen kunnen in hun vertrouwde omgeving het huiswerk maken waarbij de thuissituatie wordt ontlast;
 • de lijntjes tussen studiebegeleiders en mentoren of ambulant begeleiders zijn kort;
 • ontlasting van het onderwijspersoneel;
 • indien gewenst directe inlog voor mentoren in het digitaal volgsysteem van Spectrum Brabant
 • aanvulling met diverse workshops en training voor leerlingen, ouders en/of docenten een meerwaarde;

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor info en kortingscodes!

Kwalificaties en erkenningen

LVSI
Basiskeurmerk GGZ
PsyZorg
SKJ kwaliteitsregister
CRKBO geregistreerd
Registerleraar
Social enterprise
BIG-registratie
NIP erkend
WTZI erkenning

Sterk en stevig staan voor iedereen!

Onze focus ligt op het vergroten van ieders veerkracht en zelfstandigheid.