Helder.

Leren kun je leren!

Mis jij overzicht en vind je plannen lastig? Kun jij wel wat vakinhoudelijke hulp gebruiken bij het maken en leren van je huiswerk? Mis jij soms de motivatie of ervaar je veel stress bij je schoolwerk? Dan willen wij jou graag helpen! Binnen no time meer zelfvertrouwen en betere cijfers, daar gaan we samen voor. Stap voor stap op weg naar het helemaal zelfstandig kunnen zodat je ons niet meer nodig hebt. Tijd voor leukere dingen!

Informatie

In een rustige, gestructureerde omgeving je huiswerk maken en leren.

Bij onze ‘huiswerkbegeleiding LIGHT’ hebben wij een rustig plekje voor jou waar je na school onder toezicht je huiswerk kunt maken. Je krijgt bij de start van de begeleiding aanwijzingen over hoe je kunt plannen en hoe je het huiswerk kunt aanpakken. Leer- en maakwerk controleren we steekproefsgewijs.

Bij de light-begeleiding wordt voldoende zelfstandigheid van jou verwacht. Je kunt hier lekker rustig en geconcentreerd aan je taken werken. In de meeste gevallen is het handig om in eerste instantie deel te nemen aan de studiebegeleiding REGULIER. Je krijgt dan net wat meer begeleiding die zeker in het begin belangrijk is. Deelname aan studiebegeleiding LIGHT is vaak een laatste tussenstap voordat je weer geheel zelfstandig thuis het huiswerk maakt.

Aanvullend op de begeleiding light kun je gebruik maken van verschillende vormen van individuele begeleiding zoals vakinhoudelijke bijlessen of studiecoaching.

Huiswerkbegeleiding met aandacht voor zelfvertrouwen en motivatie. 

Tijdens onze ‘huiswerkbegeleiding REGULIER’ helpen we jou in een fijne werksfeer bij het plannen en maken van je huiswerk. We leren je de beste leerstrategieën aan die bij jouw manier van leren passen. Hierdoor werk je eenvoudiger achterstanden weg en ben je beter voorbereid op proefwerken, presentaties, praktische opdrachten en examens. Natuurlijk overhoren en controleren we je maak-en leerwerk en beantwoorden we al je vakinhoudelijke vragen!

Een belangrijke doelstelling van de ‘huiswerkbegeleiding REGULIER’ is om meer zelfstandigheid aan te leren zodat je in de toekomst zonder externe begeleiding uitdagingen in het onderwijs en je verdere carrière aankunt. Concreet houdt dit in dat we steeds één of twee doelen kiezen uit één of meer van de volgende domeinen:

  • Persoonlijke basisvaardigheden (zoals motivatie, concentratie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling)
  • Plannen (in- en terugplannen van het huiswerk)
  • Organiseren en structureren (o.a. voorbereiding, efficiënt werken, materialen)
  • Studie-en vakinhoudelijke vaardigheden (zoals leren samenvatten, woordjes leren, hoofd- en bijzaken onderscheiden)

Aanvullend op de huiswerkbegeleiding REGULIER kun je gebruik maken van verschillende vormen van individuele, intensieve begeleiding wanneer jouw persoonlijke behoefte het pakket overstijgt. Zo kun je kiezen voor studiebegeleiding EXTRA, vakinhoudelijke bijlessen per uur of individuele studiecoaching op het gebied van planning en organisatie.

Als je nog even wat extra aandacht kunt gebruiken

Bovenop het pakket voor reguliere studiebegeleiding kan gekozen worden voor 1 of 2 aanvullende modules. Dit is met name bedoeld voor leerlingen met extra zorgvragen die intensieve begeleiding nodig hebben. Informeer naar de tarieven via onderwijs@spectrumbrabant.nl.

Je bent van harte welkom op onze huiswerkbegeleiding op ‘t Helder op maandag en donderdag van 15.00 uur tot 18.00 uur en op dinsdag van 13.15 uur tot 16.15 uur.

Als je rooster het toelaat, willen we graag dat je minimaal 1,5 tot 2 uur aanwezig bent. Langer mag altijd, korter alleen in overleg met je ouders. Je bent er nu eenmaal niet voor niets 😉 Je kunt gedurende de hele middag instromen en zo lang blijven als nodig.

Tijdens schoolvakanties (kerst, voorjaar en mei) kun je gratis extra komen. Wij sturen hierover altijd even een mailtje met informatie over de locatie en tijden waarop we studiebegeleiding in de vakantie aanbieden. Hier kun je je  vrijblijvend voor inschrijven.

Light Regulier
1x per week €22,25 p/w €89 p/m €52,50 p/w €210 p/m
2x per week €29 p/w €116 p/m €72,50 p/w €290 p/m
3x per week €36,75 p/w €147 p/m €86,50 p/w €346 p/m
4-5x per week €45,50 p/w €182 p/m €104,25 p/w €417 p/m

 

Hoe zit een en ander in elkaar:
  • Niet-goed-geld-terug garantie: Kom je voor de eerste keer onze studiebegeleiding uitproberen? Draai dan 4 weken volledig mee en bepaal daarna of je door wilt. Wil je stoppen? Dan krijg je je geld volledig terug, no questions asked!
  • Opzeggen: Onze opzegtermijn is slechts 1 week (tot max 2 weken), dus geen lange contracten bij ons! Je kunt per hele week opzeggen, ingaande op de maandagen met een opzegtermijn van een week.
  • Korting: Als Social Enterprise bieden wij zelf gesubsidieerde plekken* aan met kortingen oplopend tot 100%. Om voor onze draagkrachtregeling in aanmerking te komen, geldt dat je gezinsinkomen maximaal 110% tot 125% van het sociaal minimum (de bijstand) mag zijn. Vul een verklaring omtrent inkomen in en stuur dit retour met een kopie van o.a. loonstrook, inkomstenbelasting en uitkeringsspecificatie. Er volgt een persoonlijk gesprek om de aanvraag te beoordelen.  Een aanvraag voor een gesubsidieerde plek kun je indienen via onderwijs@spectrumbrabant.nl
    *Spectrum Brabant behoudt zich het recht voor zelfstandig tot een besluit te komen of er al dan niet een korting wordt gegeven, zowel vwb de hoogte van de korting, als de duur en start van begeleiding. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze service.

 

Extra modules en losse tarieven:

Bovenop het pakket voor reguliere studiebegeleiding kan gekozen worden voor 1 of 2 aanvullende modules. Dit is met name bedoeld voor leerlingen met extra zorgvragen die intensieve begeleiding nodig hebben. Informeer naar de tarieven via onderwijs@spectrumbrabant.nl.

Huiswerkbegeleiding Helder.
Aalsterweg 285
5644 RE Eindhoven

Telefoon Spectrum Brabant: 040-2549348

Helder:

Aalsterweg 285, 5644 RE Eindhoven

Helder is een kleinschalige havo/vwo school die zich richt op leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D en/of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. Leerlingen worden voorbereid op uitstroom naar andere scholen binnen het voortgezet onderwijs of naar hbo/universitair onderwijs. Alle klassen zijn klein met twee mentoren die iedere leerling persoonlijk coachen, bijvoorbeeld om het huiswerk op tijd te maken of om goed voorbereid te zijn op een toets. Bij Helder is alles helder: heel overzichtelijk met een nauwe onderlinge samenwerking.

 

Aangerand tijdens schoolreisje: 'Ik kwam maar niet los' | Binnenland | AD.nl