Koning Willem II College Tilburg

Huiswerkbegeleiding Tilburg op zowel het Koning Willem II College als het Beatrix College. Met bijna 10 jaar ervaring en een maatgevende specialisatie op het gebied van studievaardigheden en planmethodieken, kiest u bij ons in eerste instantie voor kwaliteit. Doordat wij daarnaast als social enterprise onze maatschappelijk missie voorop stellen, betaalt u in Tilburg minder en werken wij met tarieven naar draagkracht. Echt iets kunnen betekenen en uw verwachtingen waar maken, is onze drijvende kracht!

Informatie

In een rustige, gestructureerde omgeving je huiswerk maken en leren.

Huiswerkbegeleiding LIGHT biedt een rustige plek waar je na school onder toezicht je huiswerk kunt maken. Je krijgt bij de start van de begeleiding aanwijzingen over hoe je kunt plannen en hoe je het huiswerk kunt aanpakken. Leer- en maakwerk controleren we steekproefsgewijs.

Bij de light-begeleiding wordt voldoende zelfstandigheid van jou verwacht. Je kunt hier lekker rustig en geconcentreerd aan je taken werken. In de meeste gevallen is het handig om in eerste instantie deel te nemen aan de studiebegeleiding REGULIER. Je krijgt dan net wat meer begeleiding die zeker in het begin belangrijk is. Deelname aan studiebegeleiding LIGHT is vaak een laatste tussenstap voordat je weer geheel zelfstandig thuis het huiswerk maakt.

Aanvullend op de begeleiding light kun je gebruik maken van verschillende vormen van individuele begeleiding zoals vakinhoudelijke bijlessen of studiecoaching.

Huiswerkbegeleiding met aandacht voor het plannen, overhoren, controleren en vakinhoudelijke ondersteuning

Spectrum Brabant streeft ernaar om jou tijdens de huiswerkbegeleiding REGULIER in een fijne werksfeer te ondersteunen bij het plannen en maken van je huiswerk. We leren je de beste leerstrategieën aan die bij jouw manier van leren passen. Hierdoor werk je eenvoudiger achterstanden weg en ben je beter voorbereid op proefwerken, presentaties, praktische opdrachten en examens.

Een belangrijke doelstelling van de huiswerkbegeleiding REGULIER is om meer zelfstandigheid aan te leren zodat je in de toekomst zonder externe begeleiding uitdagingen in het onderwijs en je verdere carrière aankunt. Concreet houdt dit in dat we steeds twee doelen kiezen uit één of meer van de volgende domeinen:

  • Persoonlijke basisvaardigheden (zoals motivatie, concentratie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling)
  • Plannen (in- en terugplannen van het huiswerk)
  • Organiseren en structureren (o.a. voorbereiding, efficiënt werken, materialen)
  • Studie-en vakinhoudelijke vaardigheden (zoals leren samenvatten, woordjes leren, hoofd- en bijzaken onderscheiden)

Aanvullend op de huiswerkbegeleiding REGULIER kun je gebruik maken van verschillende vormen van individuele, intensieve begeleiding wanneer jouw persoonlijke behoefte het pakket overstijgt. Zo kun je kiezen voor studiebegeleiding EXTRA, vakinhoudelijke bijlessen of individuele studiecoaching op het gebied van planning en organisatie.

Bovenop het pakket voor reguliere studiebegeleiding kan gekozen worden voor 1 of 2 aanvullende modules. Dit is met name bedoeld voor leerlingen met extra zorgvragen die intensieve begeleiding nodig hebben. Informeer naar de tarieven via onderwijs@spectrumbrabant.nl.

Tijdens schoolvakanties is er de mogelijkheid om extra studiebegeleiding in te kopen. Wij sturen hierover altijd even een mailtje met informatie over de locatie en tijden waarop de studiebegeleiding in de vakantie plaats zal vinden. Hier kan vrijblijvend voor worden ingeschreven.

Informeer naar de tarieven via onderwijs@spectrumbrabant.nl.

Voor startende brugklassers en overgangsgarantie bieden wij ook pakketten aan, kijk op deze pagina voor meer informatie en de voorwaarden.

Leerlingen worden geacht minimaal 2 uur aanwezig te zijn indien het rooster dit toelaat. Langer mag altijd, korter alleen in overleg met de ouders. Leerlingen kunnen gedurende de gehele openingstijden instromen en zo lang blijven als nodig.

Op deze pagina leest u de tarieven van de verschillende vormen studiebegeleiding. Een compleet overzicht en de voorwaarden vindt u hier.

Light Regulier
1x per week €16,25 p/w €65 p/m €27,25 p/w €109 p/m
2x per week €25,50 p/w €102 p/m €47,25 p/w €189 p/m
3x per week €33 p/w €132 p/m €65,50 p/w €262 p/m
4-5x per week €44 p/w €176 p/m €87,25 p/w €349 p/m
Toelichting:
  • Maandfacturen: Vakanties en feestdagen zijn van de totale som van de vergoedingen in een schooljaar afgetrokken, waarna dit bedrag gelijkelijk over de tien kalendermaanden is verdeeld (8 weken rond juli en augustus vallen buiten de facturatieperiode). Dit betekent dus dat schoolvakanties en feestdagen niet (nogmaals) in mindering worden gebracht op de maandfactuur. U betaalt het gehele schooljaar een gelijk bedrag per maand, ongeacht het aantal gevolgde dagdelen studiebegeleiding. (Op aanvraag kan tegen bijbetaling gedurende een aantal schoolvakanties extra studiebegeleiding worden ingekocht).
  • Opzeggen: Vanaf 1 november 2020 is het mogelijk om per hele week, ingaande op de maandagen op te zeggen met een opzegtermijn van een week.
  • Korting: U komt in aanmerking voor een korting wanneer uw totale netto gezinsinkomen lager is dan € 2000,00 netto per maand. U vult hiertoe een verklaring omtrent inkomen in en stuurt dit retour met een kopie van o.a. loonstrook, inkomstenbelasting en uitkeringsspecificatie. Er volgt een persoonlijk gesprek om de aanvraag te beoordelen. De kortingen lopen op tot 100%, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Een aanvraag voor korting naar draagkracht kan u indienen via onderwijs@spectrumbrabant.nl
  • Deelname van 1 of 2 dagen is alleen mogelijk in de afbouwfase.

 

Extra modules en losse tarieven:

Bovenop het pakket voor reguliere studiebegeleiding kan gekozen worden voor 1 of 2 aanvullende modules. Dit is met name bedoeld voor leerlingen met extra zorgvragen die intensieve begeleiding nodig hebben. Informeer naar de tarieven via onderwijs@spectrumbrabant.nl.

Tijdens schoolvakanties is er de mogelijkheid om extra studiebegeleiding in te kopen. Wij sturen hierover altijd even een mailtje met informatie over de locatie en tijden waarop de studiebegeleiding in de vakantie plaats zal vinden. Hier kan vrijblijvend voor worden ingeschreven.

Informeer naar de tarieven via onderwijs@spectrumbrabant.nl.

Voor startende brugklassers en overgangsgarantie bieden wij ook pakketten aan, kijk op deze pagina voor meer informatie en de voorwaarden.

Koning Willem II College
Tatraweg 80
5022 DS Tilburg

Telefoon Spectrum Brabant: 040-2549348