Volwassenen

De afdeling Volwassenen van Spectrum Brabant bestaat uit een psychologenpraktijk en een begeleidings-en coachingscentrum. Ons aanbod is laagdrempelig, onze werkwijze evidence-based en oplossingsgericht, ons team daadkrachtig en persoonlijk. Wij bieden onze zorg in het Nederlands en in het Engels.

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor:
  • Behandeling Generalistische Basis GGz voor wanneer je tijdelijk vastloopt (kortdurende psychologische behandeling)
  • Begeleiding ZIN en PGB voor wanneer je over een langere periode ondersteuning nodig hebt (persoonlijke begeleiding en coaching bij bv. ASS of ADHD)
  • Persoonlijke coaching voor wanneer je jouw talenten verder wilt ontwikkelen (persoonlijke doelstellingen)

Spectrum Brabant heeft contracten gesloten met 21 gemeentes in Zuidoost-Brabant. Wij hebben tevens met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Met een verwijzing van je huisarts of een indicatie vanuit de Gemeente, worden onze diensten in de meeste gevallen geheel vergoed. Het is natuurlijk ook mogelijk om de begeleiding zelf te financieren. Wij denken in dat laatste geval graag met je mee over een tegemoetkoming in de kosten door middel van onze tarieven naar draagkracht.

Wij zijn aangesloten bij diverse brancheorganisaties en beschikken over alle relevante kwaliteitseisen. Uitgebreide informatie vind je hier. Maar alles goed geregeld hebben, zegt nog niet alles over hoe tevreden iedereen met ons is! Daarom peilen wij conitnue de tevredenheid om met deze feedback aan onze diensten en service te blijven sleutelen.

Gemiddeld cijfer: 8*    laatste evaluatie: januari 2020

Bij afsluiting van de behandeling wordt er standaard een teveredenheidsonderzoek afgenomen (CQi). Een vraag die hierin wordt gesteld is hoe de behandeling is ervaren van 0 (heel erg slecht) tot 10 (uitstekend). De cijfers die u hier ziet zijn de gemiddeldes van deze antwoorden over een heel jaar bij al onze cliënten (behandeling voor volwassenen)

Cijfer Bejegening: 4,7 (schaal 0-5)
Cijfer Samen beslissen: 3,8 (schaal 0-5)
Uitvoering behandeling: 4,0 (schaal 0-5)

Kwaliteitsstatuut
Als GGz-aanbieder binnen de zorgverzekeringswet maken wij graag het kwaliteitsstatuut van onze psychologenpraktijk openbaar. Je vindt hier onder andere algemene informatie over onze praktijk en informatie over het behandelproces dat onze clienten doorlopen binnen de praktijk. Verder staat beschreven wat wij als zorgaanbieder in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd.

Spectrum Brabant werkt conform de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ . Zie voor meer info www.ggzstandaarden.nl.
Je kunt hier ook de cliëntversies bekijken. Een goede site waarop op gemakkelijke wijze staat uitgelegd wat de zorgstandaarden in de praktijk voor u betekenen is www.thuisarts.nl. Heb je bijvoorbeeld last van angstklachten? Klik dan eens op https://www.thuisarts.nl/angstklachten/ik-ben-vaak-bang. In het geval van stemmingsklachten kun je meer informatie vinden op https://www.thuisarts.nl/somberheid/ik-heb-last-van-somberheid

Het kan soms voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de behandeling die geboden is. Dat is iets wat we graag hadden willen voorkomen! Desondanks kan dit gebeuren. In dat geval heb je een aantal mogelijkheden tot je beschikking.

Klachten over de bejegening door jouw behandelaar of over de behandeling kun je in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan  worden. Doorgaans verheldert een gesprek over de onvrede die er is al het nodige en kan er van daaruit worden nagedacht over de volgende stap, zoals het wel of niet vervolgen van de behandeling.

Kom je er samen niet uit of bespreekt je jouw klachten liever niet met je behandelaar?

Lees dan hier in onze klachtenregeling wat je kunt doen.

Spectrum Brabant werkt nauw samen met andere zorgaanbieders in de regio.

Zo zijn wij  onderdeel van Psyzorg Zuid Oost Brabant, een samenwerkingsverband van 50 psychologen in de regio Zuidoost-Brabant. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt psychologische zorg in de regio aangeboden zoals kortdurende psychologische behandeling en begeleiding bij lichte tot matig ernstige psychische klachten.

 

Daarnaast onderhouden wij nauw contact met verschillende huisartsen en praktijkondersteuners uit de regio via de zorgketen PoZoB.

Spectrum Brabant biedt kortdurende psychologische zorg. Wanneer een meer specialistische behandeling aangewezen is, werken wij samen met de SGGZ (o.a. GGzEen Apanta). Tevens hebben we, mede via onze begeleidingstak, nauw contact met verschillende generalisten van o.a. Wij Eindhoven.

Onze huidige wachttijden per gemeente vind je op de volgende pagina: www.spectrumbrabant.nl/verwijzers/


Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je hier kijken naar de wachttijden van onze partners binnen Psyzorg ZO-Brabant. Tevens is het mogelijk om contact opnemen met de zorgaanbieder, je gemeente of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Onze sessies voor behandeling en begeleiding worden met een verwijzing van je huisarts of indicatie vanuit je Gemeente geheel vergoed, mits wij met hen een contract hebben afgesloten.

Indien je zelf betaalt, rekenen wij €96,50 voor een behandelsessie van 45 minuten met een van onze psychologen. Het begeleidingstarief bedraagt €69,00 per sessie van 45 minuten.

Let op: Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, brengen wij geen kosten in rekening. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt een half consult  in rekening te  brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar en komen dus voor eigen rekening.


Tarieven naar draagkracht: Indien je inkomen op of rond het bijstandsniveau ligt, kun je in aanmerking komen voor tarieven naar draagkracht. Houd er echter rekening mee dat deze korting voor individuele behandeling of begeleiding maximaal 10% bedraagt. Voor groepsdeelname kan de korting oplopen tot 75%.

Vergoeding ‘psychologische behandeling’ door de zorgverzekeraar

De eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen is landelijk ondergebracht in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). De behandeling wordt volledig vergoed, mits er een verwijzing van de huisarts en er sprake is van een diagnose. Afhankelijk van de diagnose starten we met een kortdurende behandeling bestaande uit cognitieve gedragstherapie en/of oplossingsgerichte therapie. Eventueel kan EMDR onderdeel uitmaken van de behandeling, mits er sprake is van PTSS of er sprake is van een grote invloed van een traumatische ervaring op de klachten. Ook kan in sommige gevallen mindfulness onderdeel uitmaken van de behandeling en kan er overwogen worden om deel te nemen aan een van de groepsbehandelingen.  Al onze behandelmethoden zijn evidence-based en kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

In het kort betekent dit dat onze psychologische consulten voor volwassenen:

  • met verwijzing van uw huisarts of medische specialist en de juiste indicatie, volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering (tot een vooraf bepaald maximum);
  • vanaf 18 jaar nog wel een wettelijk eigen risico geldt.

Wij hebben contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea groep:
Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Agis, Avéro Achmea, Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co

CZ-groep:
CZ, OWM, Delta Lloyd, OHRA

VGZ-groep:
Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, IZA Cura, Bewuzt, Plus, IAK verzekeringen, Caresco, Turien & Co, Aevitae, VPZ, IZZ, IZA, UMC, Aevitae-De Goudse

Menzis-groep:
Menzis, AnderZorg, Azivo, HEMA zorgverzekering

Multizorg VRZ:
ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Salland, HollandZorg, Energiek, ASR, De Amerfoortse, Ditzo

Zorg en Zekerheid 

Let op: enkele nieuwe zorgverzekeringen zijn nog niet opgenomen in bovengenoemde lijst. Zolang een zorgverzekeraar valt onder één van bovenstaande groepen, hebben wij ook met hen een contract.

Mocht je verzekeraar niet in bovenstaande lijst voorkomen, dan kun je toch gebruik maken van onze hulpverlening. Je ontvangt de factuur dan echter zelf en declareert deze achteraf bij jouw zorgverzekeraar. Informeer bij je zorgverzekeraar hoeveel je precies per sessie krijgt vergoed.

Vergoeding ‘begeleiding ZIN en PGB’

Volwassenen die over een langere periode ondersteuning behoeven (persoonlijke begeleiding en coaching) kunnen bij hun gemeente aankloppen voor een indicatie. Er bestaan mogelijkheden om onze begeleidingssessies vanuit ZIN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget) te betalen. Informeer naar de mogelijkheden.

Wij hebben contracten afgesloten met alle 21 gemeentes in Zuidoost-Brabant.

Telefonisch bereikbaar via 040 254 9348:
Maandag van 09:00 tot 14:00 uur
Dinsdag van 09:00 tot 14:00 uur
Woensdag van 09:00 tot 14:00 uur
Donderdag van 09:00 tot 14:00 uur
Vrijdag van 09:00 tot 14:00 uur

Er is altijd een GZ-psycholoog beschikbaar om je in geval van nood te woord te kunnen staan. Buiten kantoortijden en op feestdagen verzoeken wij je om in geval van crisis, contact op te nemen met de huisartsenpost.

Actuele locaties met routebeschrijvingen vind je op onze contactpagina.

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor info en kortingscodes!

Kwalificaties en erkenningen

LVSI
Basiskeurmerk GGZ
PsyZorg
SKJ kwaliteitsregister
CRKBO geregistreerd
Registerleraar
Social enterprise
BIG-registratie
NIP erkend
WTZI erkenning

Sterk en stevig staan voor iedereen!

Onze focus ligt op het vergroten van jouw veerkracht en zelfstandigheid.