Psychologische behandeling

Iedereen die tijdelijk vastloopt kan direct bij één van onze psychologen terecht voor kortdurende behandeling en/of psychologisch onderzoek. Voor volledige vergoeding vanuit je zorgverzekeraar of vanuit de WMO,heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of indicatie van de gemeente. Echter, ook zonder een verwijzing kun je door ons geholpen worden, je betaalt de kosten dan zelf.

Iedereen gaat wel eens door een moeilijke periode, een tijd dat je er even “doorheen” zit. Zelfstandig of met hulp van vrienden en familie probeer je je leven weer op de rit te krijgen. Soms kan een steuntje in de rug van een professional je net dat extra zetje geven om zaken weer zelfstandig en met meer vertrouwen aan te kunnen. Bij Spectrum Brabant werken ervaren psychologen die op een praktische, nuchtere manier samen met jou bekijken wat er aan de hand is en wat je er aan kunt doen. De therapie is in principe kortdurend en oplossingsgericht. Dat betekent dat er voornamelijk in het hier en nu gekeken wordt; wat kun je nu doen om je morgen weer sterker te voelen.
De behandeling wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd (GZ-)psycholoog. Lees meer over wat een psycholoog doet en de verschillende specialismen.

Veel mensen lopen gedurende hun leven op een bepaald punt even vast. Een individuele, kortdurende therapie kan dan uitkomst geven. Een aantal voorbeelden van problemen waarbij een individuele therapie of behandeling door een psycholoog uitkomst kan bieden:

 • Somberheidsklachten, lusteloosheid of desinteresse in het dagelijkse leven
 • Overspannenheid of burnout
 • (Sociale) angstklachten
 • Concentratieproblemen
 • Psychosomatische klachten als hoofdpijn, buikpijn of hyperventileren
 • Slecht kunnen eten of slapen
 • Fobieën of angsten
 • Obsessief-compulsieve klachten
 • Verwerken van een schokkende gebeurtenis (traumabehandeling)
 • Emotionele problemen door rouw of een scheiding
 • Problemen in de sociale contacten
 • Agressieproblematiek en problemen met de frustratie tolerantie
 • Onzekerheid en last hebben van een negatief zelfbeeld en/of faalangst
 • Leren omgaan met een bijzondere eigenschap of conditie zoals hooggevoeligheid, autisme, ADHD, etc.

Na je aanmelding bij onze psychologenpraktijk, kun je in de meeste gevallen direct terecht voor een eerste gesprek. Hieronder lees je hoe de procedure bij aanmelding verloopt.

 • Je meldt je, geheel vrijblijvend, telefonisch of via het online aanmeldformulier aan bij de administratie van Spectrum Brabant. Je maakt je interesse voor behandeling of begeleiding kenbaar.
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. Deze psycholoog is in de meeste gevallen tevens degene die de verdere behandeling op zich neemt zodat je niet twee keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Tijdens dit eerste gesprek worden de hulpvragen concreet gemaakt en wordt samen bekeken hoe de behandeling het beste vorm gegeven kan worden. Wanneer je een verwijsbrief van je huisarts of een indicatiebesluit van je gemeente hebt, wordt bekeken hoe met de behandeling aangesloten kan worden op de geïndiceerde doelstellingen.
 • Het intakegesprek vindt plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven.
 • Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor de verdere behandelsessies. De psycholoog stelt bij aanvang een behandelplan op, op basis van jouw wensen en hulpvragen.
 • De behandeling vindt in principe plaats op de hoofdlocatie in Eindhoven of op onze locatie in Helmond. In sommige gevallen kan de behandeling thuis of op een andere locatie plaatsvinden. Houd in dat geval rekening met bijkomende reiskosten.
 • Met toestemming van jou wordt een kort verslagje aan de verwijzer (zoals huisarts) toegestuurd.
 • Op verzoek kan een aanvullend toelichtend gesprek plaatsvinden om de behandeling te evalueren.
 • Om de kwaliteit van onze behandeling en praktijk zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, maken we binnen Spectrum Brabant gebruik van “routine outcome monitoring (ROM)”. Dit houdt in dat er gevraagd wordt om bij aanvang en bij afronding van de behandeling een korte vragenlijst in te vullen.
 • Naast de eindmeting van de eerder genoemde ROM wordt er na afsluiting tevens een digitaal tevredenheidsonderzoek(CQi) naar u toe gestuurd. Dit stelt ons in staat om voortdurend te blijven verbeteren en in te spelen op de ervaringen van onze cliënten.

Bij deze collega’s kun je terecht voor psychologische behandeling:

Bart Vervloed

Bart

Bart Vervloed

Bart Vervloed GZ-psycholoog / EMDR-therapeut / Teamleider Zorg “Vanuit een brede theoretisch kennis tot een behandeling komen, die juist bij...

Margreet Wetzels

Margreet

Margreet Wetzels

Margreet Wetzels GZ-psycholoog / EMDR-therapeut “Samen zicht krijgen op de kern van de problemen, om vanuit daar een weg te...

Barbarien Blaauw

Barbarien

Barbarien Blaauw

Barbarien Blaauw GZ-Psycholoog “Een probleem oplossingsgericht aanpakken en leren inzien dat je van een probleem een uitdaging kan maken!”

Inge van der Heijden

Inge

Inge van der Heijden

Inge van der Heijden GZ-psycholoog / EMDR-therapeut “Vanuit vertrouwen in jouw mogelijkheden, een serieus luisterend oor, en waar het kan...