Scholen

Home / Informatie / Scholen

Bent u voor uw school op zoek naar een samenwerkingspartner op het gebied van huiswerk, sociaal-emotionele begeleiding en/of training en consultatie? Misschien kunnen wij u verder helpen op precies die punten waar de reikwijdte van school ophoudt.

Spectrum Brabant verzorgt op 14 middelbare scholen één of meer vormen van huiswerkbegeleiding, lgf-coaching en/of trainingen. Op basisscholen zijn wij vooral actief op het gebied van ambulante begeleiding en voorlichting onderwijspersoneel. Binnen het vervolg- en beroepsonderwijs coachen wij studenten met specifieke zorgvragen zoals studenten met autisme of ADHD.

9798543_lSpectrum Brabant op het voortgezet onderwijs

Wij verzorgen binnen scholen 3 vormen van huiswerkbegeleiding; huiswerkamer light, huiswerkbegeleiding intensief en studiebegeleiding speciaal. Als social enterprise vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen, onafhankelijk van het gezinsinkomen, gelijke onderwijskansen krijgen. Wij hanteren daarom tarieven naar draagkracht waarbij de laagste inkomens voor een periode van minimaal 5 maanden gratis gebruik kunnen maken van onze huiswerkbegeleiding.
 
Een aantal voordelen zoals genoemd door onze samenwerkingspartners:
 
 • studiebegeleiding verzorgd door HBO-en WO-personeel (veelal orthopedagogen en psychologen) met ruime aandacht voor planning, studievaardigheden en vakinhoudelijke bijles;
 • met Spectrum Brabant direct toegang tot brede zorg (Spectrum bestaat uit 4 takken; huiswerkinstituut, psychologenpraktijk, schoolbegeleidingsdienst en een centrum voor autisme & ADHD);
 • doorgaande lijn en verbreding van de begeleiding van zorgleerlingen;
 • kennisoverdracht naar onderwijspersoneel en/of ouders d.m.v. lezingen en workshops rondom studievaardigheden;
 • leerlingen kunnen in hun vertrouwde omgeving het huiswerk maken waarbij de thuissituatie wordt ontlast;
 • geen ‘elite’-dienst door de toegankelijkheid voor alle inkomensgroepen;
 • de lijntjes tussen studiebegeleiders en onderwijspersoneel zijn kort;
 • ontlasting van het onderwijspersoneel;
 • directe inlog voor mentoren in het digitaal volgsysteem van Spectrum Brabant;
 • optionele aanvulling met examentraining;
 • optionele aanvulling met diverse workshops en training voor leerlingen, ouders en/of docenten.

 

Wij nodigen u van harte uit contact op te nemen met één van onze referenties! U hoort dan uit eerste hand wat de ervaringen met onze medewerkers zijn op andere scholen. Natuurlijk komen wij ook graag naar u toe om te horen welke vragen bij u leven en wat wij daar in kunnen betekenen. Belangrijk vinden wij om altijd maatwerk te bieden zodat wij precies aansluiten bij wat úw school nodig heeft; niet meer en niet minder.

 

[message_box title=”Wat vinden anderen…” color=”yellow”]

“Het is voor ons een belangrijke meerwaarde dat we leerlingen en ouders kunnen doorverwijzen voor huiswerkbegeleiding. De korte lijntjes zijn erg prettig. Spectrum biedt een hoog professioneel niveau, we hebben te maken met fijne mensen en alle verwachtingen en gemaakte beloftes zijn ingelost. Prima! “

– Claire Arts, vestigingsdirecteur Eckartcollege te Eindhoven.

 

Het Rythovius College werkt al een paar jaar naar volle tevredenheid samen met Spectrum Brabant. We maken graag gebruik van de grote deskundigheid op het gebied van gespecialiseerde huiswerkbegeleiding voor leerlingen die op dat gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om die reden hebben we Spectrum Brabant ook geselecteerd voor het verzorgen van de reguliere huiswerkbegeleiding waarvan ouders tegen vergoeding hun kinderen op school gebruik kunnen laten maken. De lijnen zijn kort, en dat werkt prettig.

– Frans Claassen, rector Rythovius College te Eersel.

[/message_box]